Polttovapaat lämmönlähteet lisääntyvät kovaa vauhtia

Viime vuosina olemme investoineet myös polttovapaaseen lämmöntuotantoon. Asiakkaillemme se tarkoittaa sitä, että he voivat käyttää tuulivoimalla tuotettua kaukolämpöä kotiensa ja toimitilojensa lämmittämiseen!

Polttovapaassa lämmöntuotannossa keskeisimmässä roolissa ovat

1

Sähkökattilat

2

Kaukolämpövarastot

3

Teollisen mittakaavan lämpöpumput

4

Ydinkaukolämpö

Sähkökattilat tekevät tuulesta lämpöä

Tampereen Energian ensimmäinen sähkökäyttöinen lämpökattila eli sähkökattila otettiin käyttöön Lielahdessa alkuvuonna 2023. Sähkökattilan teho on 45 megawattia, mikä vastaa neljännestä läntisen Tampereen lämmönkulutuksesta.

Tavoitteemme on hankkia lisää sähkökattiloita vuosina 2024–2026, ja siten lisätä tuulivoimaa lämmönlähteenä.

Lue lisää Lielahden sähkökattilasta!

Lämpövarasto eli kaukolämpöakku varastoi tuulilämmön talteen

Esimerkiksi 40 metriä korkeaan ja 20 metriä leveään lämpövarastoon voidaan säilöä koko kaupungin kahden tunnin lämmöntarve. Akun häviöt ovat hyvin pieniä, eikä se jäähdy kuten sähkökattila.

Lämpövarastojen myötä voimme

  • hyödyntää aiempaa enemmän edullisimpia ja ympäristöystävällisiä energiamuotoja
  • optimoida sähkökattilan käyttöä
  • tasata päivän sisäisiä lämpötilavaihteluita etenkin keväisin.

Suunnittelemme parhaillaan toista kaukolämpöakkuamme. Se tulee sijaitsemaan Lielahdessa lähellä sähkökattilaa. Akku otetaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2024 lopulla.

Teollisen mittakaavan lämpöpumput tuottavat kierrätyslämpöä

Lämpöpumpuilla lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen sieltä, missä siitä ei ole hyötyä. Niiden avulla esimerkiksi ulkoilman tai poltosta syntyvien savukaasujen energia voidaan siirtää suoraan kaukolämpöverkkoon. 

Vuosina 2023–2024 Naistenlahteen rakennetaan lämpöpumppuihin perustuva lämmöntalteenottoratkaisu. Sen myötä tuotannosta syntyvien savukaasujen loppulämpö lasketaan alle 20 °C:een. Saatu lämpö lisää laitoksen kaukolämpötehoa.

Myös datasalien tuottama hukkalämpö voidaan käyttää asiakkaidemme kotien ja toimitilojen lämmittämiseen! Siitä hyvä esimerkki on Valtatie 30:ssä sijaitseva Nokian datasali, jonka ylijäämälämpö virtaa kaukolämpöputkiston kautta asiakkaidemme kotien ja toimitilojen lämmöksi.

Tampere voi lämmetä ydinkaukolämmöllä jo 2030-luvulla

Tulevaisuudessa myös ydinvoima on mahdollinen kaukolämmönlähde. VTT:n arvion mukaan ydinkaukolämpö olisi mahdollista jo 2030-luvulla, jos kehittämisessä keskitytään pelkkää kaukolämpöä tuottavaan pienydinreaktoriin. 

Kaukolämpöä tuottavan reaktorin komponentit voidaan rakentaa tehtailla sekä konepajoilla ja tuoda valmiina asennuspaikalle. Esimerkiksi 100 kertaa suurempaan Olkiluoto 3:n työmaahan verrattuna tämä on yksinkertaisempaa ja halvempaa.

Ydinkaukolämpö kiinnostaa myös Tampereella. Valtuuston aloitteesta Tampereen kaupunki tutkii mahdollisia sijoituspaikkoja. Myös Tampereen Energia on aktiivisena toimijana kehittämässä ydinkaukolämmön mahdollistamista.