Tampereen Energia on tehnyt virallisen investointipäätöksen Lielahden alueelle rakentuvasta uudesta sähkökattilalaitoksesta. Kaksi sähkökattilaa sisältävän yksikön teho tule olemaan kaikkiaan 100 megawattia, mikä riittää lämmittämään talvipakkasilla esimerkiksi Hervannan ja kesällä koko Tampereen. Tampereella on käytössä ennestään jo yksi 45 megawatin sähkökattila, joka otettiin käyttöön alkuvuonna 2023.

– Sähkökattiloita käytetään kaukolämmön tuotantoon silloin, kun sähkö on edullista. Tällöin myös tuulivoimaa on tyypillisesti saatavilla paljon, ja käytännössä näillä hetkillä sähkökattilat korvaavat fossiilisia polttoaineita lämmöntuotannossa. Kaukolämpökodeille se tarkoittaa sitä, että heidän lämmitysmuotonsa hiilijalanjälki pienenee ilman, että heidän tarvitsee tehdä itse mitään, kertoo Tampereen Energian projektitoiminnan päällikkö Erkki Suvilampi.

Kun sähkökattilat saadaan käyttöön vuoden 2025 aikana, fossiilisten polttoaineiden osuus tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa tippuu noin kolmeen prosenttiin.

Edullinen tuulisähkö vakauttaa kaukolämmön hintaa

Sähkökattilan vahvuus on sen nopea käyttöönotto. Kattila saadaan kytkettyä täyteen tehoon jopa 15 minuutissa eli juuri silloin, kun sähkö on halpaa. Kun sähkö on kallista, kattila voidaan sammuttaa ja lämmöntuotanto keskittää muun muassa Naistenlahden biovoimalaitokseen. Tämä näkyy pitkällä tähtäimellä kaukolämmön hinnan vakautena.

– Monipuolinen polttoainevalikoima mahdollistaa sen, että lämpöä voidaan tehdä aina edullisimmalla vaihtoehdolla, Erkki Suvilampi kertoo.

Akku lisää tuulivoiman käyttöä

Sähkökattilalaitoksen yhteyteen tullaan rakentamaan myös kaukolämpöakku, jonka ansiosta tuulivoimaa saadaan hyödynnettyä mahdollisimman paljon. Käytännössä akku on suuri vesisäiliö, jonka vesi lämmitetään sähkökattilalla ja josta lämpö voidaan ajaa edelleen kaukolämpöverkkoon halutulla hetkellä. Akkua käytetään muun muassa tasaamaan vuorokauden sisäistä vaihtelua lämmönkulutuksessa.

– Lämpöä kuluu eniten aamuisin, kun tamperelaiset valmistautuvat kouluun ja töihin. Muun muassa tähän huippukulutushetkeen tarvittava lämpö voidaan ottaa akusta, joka on ladattu yön aikana täyteen, Erkki Suvilampi kertoo.

Akku myös parantaa kaukolämmön huoltovarmuutta entisestään, sillä siellä voidaan pitää yllä tiettyä lämpökapasiteettia häiriötilanteita varten.

Tampereen Energian 2. sähkökattilayksikkö

  • Kaukolämpöteho 100 MW.
  • Kustannusarvio 15–20 miljoonaa euroa.
  • Rakentuu Lielahden voimalaitoksen yhteyteen.
  • Sisältää myös kaukolämpöakun, johon lämpöä voidaan tuottaa varastoon silloin, kun tuulivoimaa on saatavilla paljon ja sähkö on halpaa.
  • Valmistuu vuonna 2025.