Jätteistä lähienergiaksi

Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa syntyneet ja tuotannossa, erityisesti palvelualoilla, kertyneet kotitalousjätteisiin verrattavat jätteet. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 yhdyskuntajätettä syntyi Suomessa noin 3,3 miljoonaa tonnia. Asukasta kohden laskettuna se tekee noin 609 kilogrammaa.

Vaikka jokainen kotitalous, yritys ja yhteisö lajittelisi jätteensä täysin, ei kaikkea syntyvää jätettä voida hyödyntää uusina tuotteina. Jos jäte ei päädy hyötykäyttöön, sillä voidaan kuitenkin korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa – lähellä jätteen syntypaikkaa.

1

Ensisijainen tavoite on vähentää jätteiden määrää.

2

Syntyville jätteille pyritään keksimään uusiokäyttöä.

3

Jos tuotetta ei voi käyttää uudelleen, se pyritään kierrättämään.

4

Jos muita vaihtoehtoja ei ole, jäte kannattaa hyödyntää energiaksi.

Viime vuosikymmeninä Suomi on ottanut edelläkävijän roolia jätteenpolton kehittämisessä ja lisäämisessä. Myös Tampereella Tammervoiman hyötyvoimalaitos käyttää alueemme muuhun käyttöön kelpaamattoman sekajätteen energiaksi.

Sekajätteen poltosta syntyvä lämpö kierrätetään kaukolämpöverkkoon ja sieltä edelleen lämmittämään koteja ja liiketiloja.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos on seitsemän toimintavuotensa aikana hyödyntänyt jätettä yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia ja tuottanut energiaa 3 200 GWh.

Lämpöäkin voi kierrättää

Jätteenpolton hiilidioksidi otetaan talteen ja muutetaan polttoaineeksi

Nordic Ren-Gas tulee hyödyntämään Tammervoimassa syntyvät CO2-päästöt uusiutuvan power-to-gas-metaanin valmistamisessa. Samalla Tampereen Energia siirtää tuotantolaitoksesta saatavan hukkalämmön kaukolämpöverkostoonsa ja uusiutuvan kaukolämmön määrä lisääntyy. Uusiutuvaa power-to-gas-metaania voidaan käyttää liikenteessä kuten biokaasua.

Hukkalämmöt hyötykäyttöön

Suomessa syntyy paljon hukkalämpöjä esimerkiksi datasaleista ja teollisuudesta. Sen sijaan, että lämpö ajettaisiin taivaalle, se on järkevää hyödyntää esimerkiksi kaukolämmön raaka-aineena.

Tampereella malliesimerkki löytyy Hatanpään Valtatie 30:stä. Kiinteistössä sijaitsee Nokian R&D vLab-konesali, johon yritys investoi merkittävästi. Konesaliin hankitaan uusia laitteita vuosittain noin padel-kentän verran, ja sitä mukaa kun laitteiden määrä kasvaa, myös niiden tuottama hukkalämpö lisääntyy. Perinteisesti Nokia on vastannut hukkalämmön poistamisesta itse. Nykyisin siitä huolehtivat sekä kiinteistön omistaja Castellum että Tampereen Energia, kun hukkalämpö virtaa kaukolämpöverkostoon. Kaikki käytetty sähkö kierrätetään hyötykäyttöön.

Tulevaisuudessa kaukolämpöä voidaan tehdä myös teollisen mittakaavan lämpöpumpuilla, jotka ottavat lämmön talteen suoraan ilmasta.