Luomme taloudellista hyvinvointia ympärillemme

Tampereen Energia on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa tuloja kaupungille ja työllistää paikallisesti sekä suoraan että välillisesti. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen strategiamme takaa kestävän ja kannattavan liiketoimintamme myös tulevaisuudessa.

Investoinnit tuovat työllisyyttä ja lisäävät kotikaupunkimme vetovoimaa

Tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää investointeja, jotka auttavat meitä paitsi kehittämään toimintaamme myös luomaan työpaikkoja. Vuosittain konsernimme toiminnan korvaus- ja kunnossapitoinvestoinnit ovat noin 20–30 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi toteutamme mittavia investointihankkeita, jotka mahdollistavat bio- ja kiertotalouteen perustuvien kaukolämmitys- ja jäähdytysratkaisujen tarjoamisen asiakkaillemme.

Uskomme, että vastuullisen ja edullisen kaukolämmön tarjoaminen yrityksille ja asukkaille myös osaltaan lisää Tampereen seudun kiinnostavuutta ja vetovoimaa.

Yhteisöverot hyödyttävät Tamperetta

Sen lisäksi, että maksamme osinkoja Tampereen kaupungille, olemme myös merkittävä yhteisöveron maksaja. Vuonna 2021 maksoimme veroja yhteensä 115,8 miljoonaa euroa, josta yhteisöveron osuus oli 7,2 miljoonaa.

Whistleblowing auttaa parantamaan toimintamme vastuullisuutta

Whistleblowing-ilmoituskanavamme kautta voit tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Kanavan avulla haluamme parantaa entisestään toimintamme vastuullisuutta ja reagoida mahdollisiin poikkeamiin ajoissa.