Tampereen Energian hallitus

Ari Kaperi

Hallituksen puheenjohtaja

Antti Ivanoff

Hallituksen jäsen

Sasu-Pekka Lahdenniemi

Hallituksen jäsen

Minna Metsälä

Hallituksen jäsen

Henry Nieminen

Hallituksen jäsen

Oras Tynkkynen

Hallituksen jäsen

Riitta Varpe

Hallituksen jäsen

Tapani Tauriainen

Hallituksen jäsen

Esittelijänä toimii toimitusjohtaja Jussi Laitinen. Sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja Virpi Waldén.

Tampereen Energian johtoryhmä

Jussi Laitinen

Toimitusjohtaja

Katja Ahti

Talousjohtaja

Jukka Joronen

Johtaja, Energiamarkkinat

Ville Kauppinen

Liiketoimintateknologiajohtaja

Paavo Knaapi

Johtaja, Energia

Paavo Pietikäinen

Liiketoimintajohtaja

Virpi Walden

Henkilöstöjohtaja

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampereenenergia.fi

Johtamisjärjestelmämme

Tampereen Energia -konsernin johtamisjärjestelmä täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sisältämät vaatimukset. Yhteistä niille kaikille on toiminnan kehittäminen ja jatkuva parantaminen.

Ympäristöpolitiikka määrittelee konsernin ympäristövastuun ja ympäristönsuojelun tason sekä ympäristötoiminnan periaatteet.

Tutustu ympäristöpolitiikkaamme

Laatupolitiikka tukee konsernin strategiaa ja sisältää sitoutumisen laatutavoitteiden asettamiselle ja jatkuvalle parantamiselle.

Tutustu laatupolitiikkaamme

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka sisältää konsernin sitoutumisen turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen, vaarojen poistamiseen ja TTT-riskien vähentämiseen.

Tutustu työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaamme