Laatupäämääriemme saavuttamiseksi:

 • Seuraamme asiakkaittemme tyytyväisyyttä ja kehitämme asiakaspolkujamme ja palveluprosessejamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.
 • Jokainen meistä vastaa oman työnsä laadusta ja on velvollinen toimimaan laatutavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Parannamme jatkuvasti prosessiemme ja tuotteidemme laatua asettamalla toiminnalle laatutavoitteita ja valvomalla niiden toteutumista.
 • Pyrimme häiriöttömiin toimituksiin, kustannustehokkuuteen ja tyytyväisiin asiakkaisiin jatkuvan kehittämisen avulla.
 • Osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa tunnistamme toimintamme, tuotteidemme ja palvelujemme laatuun liittyvät riskit ja varaudumme niihin. Tunnistamme myös laadun hallintaan liittyvät mahdollisuudet.
 • Johtamisjärjestelmämme kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot ja se on dokumentoitu.
 • Kehitämme osaamistamme ja prosessejamme laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen aikaansaamiseksi.
 • Varaamme toimintaamme tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit.
 • Toimimme energia‐alalla yhteisesti sovittujen toimintaperiaatteiden mukaan.
 • Olemme jatkuvasti tietoisia toimintaamme kohdistuvista lakisääteisistä vaatimuksista, joiden noudattamiseen sitoudumme.
 • Teemme yhteistyötä vastuullisten ja luotettavien toimittajien ja kumppaneiden kanssa.
 • Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista laatupolitiikkaamme.