Suurin osa ilmastopäästöistä ja luonnonvarojen kulutuksesta tapahtuu kaupungeissa – siksi Tampereella tehdään vaikuttavia tekoja ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden eteen.

Koko Tampereen kaupunkiseudun yhteinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tampereen kaupungin tavoite on vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 Kestävä Tampere 2030 – kohti hiilineutraalia kaupunkia -linjaukset, jotka kytkevät yhteen ympäristöpolitiikan, kestävän kehityksen ja Tampereen strategian hiilineutraaliustavoitteen sekä linjaavat kokonaisuuden toteutusta ja seurantaa. Kestävä Tampere -linjaukset kattavat ilmastopäästöjen kannalta keskeiset teemat: liikkumisen ja kaupunkirakenteen, asumisen ja rakentamisen, energian, kulutuksen ja kaupunkiluonnon. Lisäksi kestävän kehityksen mukaisesti asetetaan tavoitteeksi muutoinkin hyvä ympäristön tila.

Tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia

Hiilineutraali Tampere 2030 – tiekartta kuvaa kaupungin toimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastotyö huomioidaan seutuyhteistyössä

Ilmastotyötä tehdään kaupunkiseudulla laaja-alaisesti. Ilmastotoimenpiteet sisältyvät kaupunkiseudun ilmastostrategiaan, seutustrategiaan, 2040-rakennesuunnitelmaan, MAL-sopimuksiin, liikennejärjestelmätyöhön sekä monenlaisiin kehittämisohjelmiin.

Näin me osallistumme kunnianhimoiseen tavoitteeseen