Tuotamme valtaosan sähköstämme yhteistuotannolla voimalaitoksissamme. Sähköä syntyy myös vesivoimalaitoksissamme Tampereen ytimessä. Tuottamamme sähkö ei kuitenkaan riitä kattamaan jokaisen tamperelaisen sähköntarvetta. joten Tampereella käytetään myös muilla paikkakunnilla tuotettua sähköä.

Tulevaisuudessa sähköntuotanto tulee painottumaan yhä vahvemmin Pohjois- ja Länsi-Suomeen, jossa syntyy iso osa Suomen tuuli- ja ydinvoimasta.

Tamperelainen sähköntuotanto pähkinänkuoressa

  • Noin 24 % Tampereella käytettävästä sähköstä tuotetaan Tampereella.
  • Ostamme asiakkaille myymämme sähkön kokonaisuudessaan NordPool-sähköpörssistä.
  • Omistamme osuuden Suomen Hyötytuuli Oy:stä. Yhtiö tuottaa puhdasta tuulienergiaa omistajilleen kilpailukykyisesti ja vastuullisesti seitsemässä tuulipuistossa (yhteensä 225 MW) Porissa, Kalajoella, Raahessa ja Pyhäjoella.
  • Tampereen Energialla ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista.

Sähkönkulutus ja päästöt kulkevat käsi kädessä

Sähkönkulutuksessa on huippuja, joiden aikana sähköä käytetään tavallista enemmän. Jos huipun aikana ei ole saatavilla tarvittavaa määrää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, sitä joudutaan tuottamaan esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla. Näin ollen kulutushuippujen aikana tarvittava sähkö aiheuttaa eniten päästöjä ja on kalleinta – sähkön käytön ajoittaminen huippukulutushetkien ulkopuolelle säästää sekä ympäristöä että kukkaroa!

Näin sähkömarkkinat toimivat Suomessa

Joka tunti, joka minuutti ja joka sekunti tuotetaan ja kulutetaan sähköä. Koska sähköä ei voi varastoida samalla tavalla kuin tavaroita tai elintarvikkeita, kulutuksen ja tuotannon on oltava jatkuvassa tasapainossa.

Jotta tasapainon ylläpitäminen on mahdollista, sähkömarkkinoilla tehdään jatkuvaa yhteistyötä useiden toimijoiden eli sähkön tuottajien, sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyntiyhtiöiden välillä. Yhdessä nämä eri osapuolet huolehtivat siitä, että sähkön käyttäjät saavat tarvitsemansa verran sähköä silloin kun sitä tarvitsevat, siellä missä sitä tarvitsevat.

Sähköntuottaja

Sähköntuottajat valmistavat käyttämämme sähkön. Sähköntuottaja voi olla sähköyhtiö, mutta sähköä voi tuottaa myös yritys tai vaikkapa omakotitaloasukas, joka myy oman aurinko- tai tuulivoimalansa ylituotannon sähköverkkoon.

Kotimaisen tuotannon lisäksi Suomeen tuodaan sähköä muista Pohjoismaista sekä Virosta. Myös Suomessa tuotettua sähköä viedään kansainvälisille markkinoille, pääosin Viroon ja ajoittain myös Etelä-Ruotsiin. Kotimaisten toimijoiden ohella tuonnilla ja viennillä on tärkeä rooli sähkön tuotannon ja kysynnän ylläpitämisessä. Kun sähköverkko pysyy tasapainossa, ei äkillisiin sähkökatkoihin tai sähkön säätelyyn tarvitse turvautua. Sähkön tuonti vaikuttaa myös hintoihin: jos suomalaisten sähköntarve pystytään kattamaan halvalla ruotsalaisella tuontisähköllä, pysyy Suomenkin hintataso matalana. Jos sähköä taas tarvitsee tuoda Virosta, hintatason on oltava vähintään sama kuin Virossa.

Tärkeimmät sähköntuotannon energialähteet Suomessa ovat hiilidioksidineutraaleita, sillä lähes 90 % sähköstä tuotetaan muun muassa vesivoimalla, tuulivoimalla, aurinkovoimalla, biomassalla sekä ydinvoimalla.

Sähköpörssi

Sähkökauppa eri osapuolten välillä tapahtuu sähköpörssissä, jonne sähkön tuottajat tarjoavat tuotantonsa myyntiin ja josta sähkön ostajat kuten sähkön myyntiyhtiöt hankkivat tarvitsemansa sähkön. Juuri kansainvälisten siirtoyhteyksien vuoksi Suomi on osa pohjoismaisia tukkusähkömarkkinoita, joihin kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat. Sähköpörssiä operoi NordPool.

NordPool-sähköpörssi toimii kuten muutkin raaka-ainepörssit, eli kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos kysyntää on vähän, ja suuri osa saatavilla olevasta sähköstä on tuotettu tuuli- tai vesivoimalla, sähkön hinta muodostuu edullisemmaksi. Jos kysyntä taas on suurta ja suuri osa kaupan olevasta sähköstä on tuotettu esimerkiksi kalliilla fossiilisilla polttoaineilla, sähkön hinta muodostuu korkeammaksi.

Spot-hinta määräytyy vuorokautta aikaisemmin jokaiselle seuraavan vuorokauden tunnille ja aina kalleimman läpimenneen myyntitarjouksen mukaisesti.

Sähkön myyjä

Sähkönmyyjä myy sähköä loppukäyttäjälle.

Jos myyjä ei tuota kaikkea myymäänsä sähköä itse, se voi toimia myös välittäjänä, jolloin se ostaa sähkön sähköpörssistä ja myy sen edelleen sähkön käyttäjälle.

Sähkön käyttäjä

Iso osa sähkön käyttäjistä ostaa tarvitsemansa sähkön sähkönmyyntiyhtiöltä, mutta esimerkiksi teollisuuden toimijat voivat toimia pörssissä myös itse ja ostaa käyttämänsä sähkön ilman välikäsiä.

Sähkönmyyntiyhtiöitä on Suomenkin markkinoilla useita, ja sähkön käyttäjä voi ostaa sähkönsä haluamastaan yhtiöstä.

Sähkönmyyntiyhtiön lisäksi käyttäjä on myös sähköverkkoyhtiön asiakas. Sähköverkkoyhtiö huolehtii sähkön jakelusta käyttäjän osoitteeseen. Sähköverkkoyhtiötä ei voi valita, vaan se määräytyy sen perusteella, missä sähköä käytetään. Esimerkiksi Tampereen Energian alueella sähköverkkoyhtiönä toimii tytäryhtiömme Tampereen Energia sähköverkko.