Missiona ilmastonmuutoksen ratkaiseminen

Se, miten energiaa tuotetaan, jaellaan ja kulutetaan, määrittelee, millaisessa tulevaisuudessa elämme. Tästä syystä olemme tehneet vahvoja valintoja ja tekoja ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi. Uskomme, että yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme vaikuttaa paikallisesti globaaleihin ongelmiin.

Ympäristövastuullisen toimintamme painopistealueet ovat

  • päästöjen minimointi
  • energiatehokkuus
  • luontovaikutusten pienentäminen.

Käynnistimme energiakäänteemme jo vuonna 2010, kun starttasimme kunnianhimoisen investointiohjelmamme. Sen avulla Tampereella siirrytään ennätysvauhdissa uusiutuvia energialähteitä käyttäviin voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin.

Vuonna 2040 olemme hiilinegatiivinen

Meille ympäristötietoisuus ei ole mikään uusia asia, vaan teimme energiakäänteen jo vuonna 2010. Tuolloin valitsimme, että tulevaisuutemme perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä 90 % energiastamme tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja että pienennämme hiilidioksidipäästöjämme 95 % vuoteen 2010 verrattuna. Jotta pääsemme tavoitteeseemme, olemme tehneet lukuisia puhtaaseen energiaan tähtääviä investointeja. Näistä suurin on uuden ajan biovoimalaitos Naistenlahti 3, joka laskee Tampereen Energian hiilidioksidipäästöjä noin 50 % ja koko Tampereen hiilidioksidipäästöjä noin 20 %.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai hiilineutraalius ei meille kuitenkaan riitä. Sen sijaan kunnianhimoinen tavoitteemme on olla vuoteen 2040 mennessä hiilinegatiivinen eli hyödyntää teknologioita, jotka perustuvat hiilidioksidin talteenottoon.

Kohti hiilinegatiivisuutta

Asiakkaanamme energiankäyttösi tulee olemaan hiilinegatiivista

Kunnianhimoisen tavoitteemme saavuttaminen edellyttää tahtoa ja tekoja. Olemme koonneet suunnitelmamme kolmivaiheiseksi ilmastotiekartaksi, joka näyttää meille suunnan.

Tavoitteena 6 % säästö energiatehokkuudessa

Tavoittelemme jatkuvasti energiatehokkaampia ratkaisuja sekä omassa toiminnassamme että asiakkaidemme energiavalinnoissa. Vähennämme jatkuvasti sähkö- ja lämpöverkostojen häviöitä optimoinnin ja peruskorjausohjelmien avulla ja lisäämme materiaalien hyötykäyttöä.

Liityimme mukaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen jo vuonna 2008 ja ensimmäisten joukossa myös sopimuskaudelle 2017-2025. Nykyisessä energiatehokkuussopimuksessa olemme sitoutuneet tavoittelemaan kohteesta
riippuen 6–150 prosentin säästöä omasta energiankäytöstämme vuoden 2025 loppuun mennessä. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2015. Voimalaitoksilla olemme kohdistaneet tavoitteemme pääasiassa primäärienergian säästöön. Näitä säästöjä pyrimme etsimään muun muassa säännöllisin kohdekatselmuksin.

Tammervoimassa tuotannon tavoite on jo ylitetty kirkkaasti ja uusien investointien myötä myös emoyhtiön tavoite tullaan saavuttamaan. Olemme sitoutuneet kehittämään myös asiakkaillemme uusia innovatiivisia energiapalveluja ja energiatehokkuustoimia. Asiakkaiden energianeuvonnan tehostaminen ja kulutustietojen tarkentuminen etäluettavien mittareiden kautta on ollut tärkeä osa pitkäjänteistä energiatehokkuustyötä.

Työtä luonnon puolesta

Päästöjen lisäksi kiinnitämme huomiota myös toimintamme muihin ympäristövaikutuksiin. Tämä näkyy toiminnassamme muun muassa siten, että vähennämme toiminnastamme vesistöihin, maaperään, pohjaveteen ja viemäriin kohdistuvia päästöjä.

Pyrimme myös minimoimaan toimintamme haittavaikutukset biodiversiteetille. Esimerkiksi vuonna 2021 autoimme lehtovirmajuuren kasvuympäristön säilyttämistä, kun osallistuimme Näätäsuon kosteustasapainon ylläpitoon. Asennamme myös lintupalloja keskijänniteilmajohtoihin ja toteutamme kalaistutuksia.

Ympäristöpolitiikka näyttää suunnan

Toimintaamme ohjaa ympäristöpolitiikka, joka määrittelee konsernimme ympäristövastuun ja ympäristönsuojelun tason sekä ympäristötoiminnan periaatteet. Ympäristöpolitiikkamme mukaan edellytämme vastuullisuutta myös kumppaneiltamme.

Tutustu ympäristöpolitiikkaamme.