Hiilidioksidin talteenotto on tehokkainta bioenergiasta

Hiilidioksidin talteenottoteknologiat ovat keskeinen tapa vähentää teollisuuden, liikenteen ja asumisen päästöjä. Kun hiilidioksidia ei päästetä ilmakehään, se voidaan joko hyötykäyttää esimerkiksi liikenteen polttoaineena tai varastoida pysyvästi.

Merkittävimmät päästövähennykset on mahdollista saavuttaa siellä, missä hiilidioksidi syntyy biogeenisten polttoaineiden polttamisesta. Tällaisia pistemäisiä hiilidioksidin lähteitä ovat esimerkiksi puupolttoaineilla toimivat kaukolämpölaitokset, kuten Naistenlahden biovoimalaitos.

Biopolttoaineisiin perustuva kaukolämpö on ainoa lämmitysmuoto, joka mahdollistaa hiilinegatiivisuuden.

Kun bioperäistä hiilidioksidia ei päästetä ilmakehään, tuotetaan negatiivisia päästöjä eli vähennetään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Negatiivisuus perustuu siihen, että samalla kun hiilidioksidia otetaan talteen voimalaitokselta ja säilötään pysyvästi, metsässä puut kasvavat takaisin ja sitovat itseensä lisää hiiltä.

Tekninen hiilinielu poistaa hiilidioksidia ilmakehästä – näin se toimii

Naistenlahdessa hiilidioksidia voidaan poistaa ilmakehästä jopa 350 000 tonnia vuodessa – se vastaa 66 000 Helsinki-Phuket-Helsinki-lentoa.

1

Puut kasvavat metsässä

Samalla kun puu kasvaa, se sitoo hiilidioksidia itseensä.

2

Puun käyttö

Suurin osa puusta käytetään paperi- ja sahateollisuudessa. Sivuvirrat hyödynnetään energiaksi.

3

Kaukolämmön tuotanto

Pirkanmaalaisista metsistä tulevasta energiapuusta tehdään kaupunkilaisille energiaa Naistenlahdessa.

4

Talteenotto

Lämmön tuotannosta syntyvä hiilidioksidi otetaan piipun päästä talteen.

5

Käyttö ja varastointi

Talteenotetusta hiilidioksidista osa pysyväisvarastoidaan geologisiin muodostumiin Pohjanmerelle ja osasta tulee tuotteita kuten e-metaania liikennekäyttöön.

Tampereelta taltioitu hiilidioksidi kulkisi todennäköisesti Norjaan

Suomessa ei ole pysyväisvarastointiin sopivia geologisia muodostumia, joten hiilidioksidi on kuljetettava toisaalle, esimerkiksi Norjaan, Pohjanmeren vanhoihin maakaasu- ja öljyesiintymiin.

Kuljettamista varten hiilidioksidi joko nesteytetään tai paineistetaan. Hiilidioksidin olomuodosta riippuen logistiikka hoidetaan joko putkia pitkin tai maata pitkin.

Kuljetus ei tapahdu yhdessä päivässä, vaan taltioitu hiilidioksidi varastoidaan matkan varrelle välivarastoon eli hiilidioksiditerminaaliin. Kun hiilidioksidia on kertynyt välivarastoon riittävä määrä, se voidaan joko kuljettaa satamaterminaalin kautta pysyväisvarastoon tai vaihtoehtoisesti hyötykäyttöön esimerkiksi synteettistä polttoainetta valmistaviin tuotantolaitoksiin.

Hiilidioksidin talteenotto Naistenlahdessa
StatusSuunnitteilla
ValmistuminenArviolta 2035
Sidottu hiilidioksidi350 000 tonnia vuodessa