Vedystä polttoainetta, prosessista hiilineutraalia hukkalämpöä

Pohjoismaiden johtava Power-to-Gas-tuotannon kehittäjä Nordic Ren-Gas suunnittelee vedyn ja synteettisen polttoaineen tehdasta Tampereelle. Tehtaan käyttämä hiilidioksidi otetaan talteen Tammervoiman hyötyvoimalaitoksesta, ja e-metaanin tuotannosta syntyvä hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon.

Jos hukkalämpöä ei otettaisi talteen kaukolämmöksi, laitoksen hyötysuhde olisi 50 %. Kun hukkalämpö hyödynnetään, hyötysuhde nousee 90 prosenttiin.

Prosessista saadaan huomattava määrä hiilineutraalia hukkalämpöä

Puhtainta mahdollista kaukolämpöä

Hukkalämpö syntyy prosessista, jossa käytetään alkuperätakuilla todennettua uusiutuvaa sähköä.

Pienentää liikenteen päästöjä

E-metaanin ansiosta liikenne ei synnytä uusia päästöjä ilmakehään.

Huippuluokan kustannustehokkuutta

Tampereen Energian investoi vain kaukolämmön siirtoverkkoon ja kaukolämpöpumppaamoon.

Jopa 40 000 tonnin päästövähennykset

Power-to-Gas-prosessissa vedestä tuotetaan vetyä, joka yhdistetään biopohjaiseen hiilidioksidiin. Tammervoiman hiilidioksidipäästöt hyödynnetään prosessissa siten, että sen savukaasuja siirretään puhaltimen avulla putkeen, jonka kautta kaasut kuljetetaan tien toisella puolella sijaitsevaan Power-to-Gas-laitokseen. Laitoksen prosessissa hiilidioksidi erotetaan savukaasuista ja otetaan talteen e-metaanin valmistusta varten.

Ympäristöluvan mukaan hiilidioksidia voidaan kerätä Tammervoimasta jopa 40 000 tonnia. Ensimmäisessä vaiheessa määrä tulee olemaan noin 20 000 tonnia, mikä vastaa yli 11 000 keskimääräisen tamperelaisen liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.

1

Jätteenpoltossa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen.

2

Power-to-Gas-tehdas tuottaa vetyä uusiutuvalla sähköllä.

3

Vety ja hiilidioksidi yhdistetään, jolloin muodostuu metaania.

4

Prosessissa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen lämpöpumpulla ja siirretään kaukolämpöverkkoon.

5

Metaani hyödynnetään pitkän matkan raskaassa liikenteessä.

Nordic Ren-Gasin power-to-gas-laitos Tampereella
StatusRakenteilla
Valmistuminen2026
Kaukolämpö600 GWh