Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja 20 prosenttia kompensoidaan.

Jotta tavoitteeseen päästään, kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta on määritellyt kuusi teemaa, joissa on onnistuttava. Energia on yksi tärkeimmistä teemoista, ja sen toteutumisesta vastaamme pitkälti me.

Omat tavoitteemme ovat kuitenkin vieläkin korkeammalla.

Pysäytämme ilmastonmuutoksen asiakkaidemme kanssa

Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä energia-ala on avainasemassa. Se, miten energiaa tuotetaan, jaellaan ja kulutetaan, määrittelee millaisessa maailmassa tulevaisuudessa elämme. Haasteet ovat globaaleja, mutta ratkaisut paikallisia.

Siksi meidän missiomme on pysäyttää ilmastonmuutos asiakkaidemme kanssa. Muutosta ei voi perua, mutta energiayhtiöiden tehtävä on pysäyttää se tähän hetkeen. Haluamme esimerkillämme osoittaa, että toimimalla viisaasti ja määrätietoisesti muutos parempaan on mahdollinen ja vieläpä ripeällä aikataululla: energiantuotantomme on hiilineutraalia vuonna 2030 ja hiilinegatiivisuuden olemme päättäneet saavuttaa vuoteen 2040 mennessä.

Mies seisoo hämärässä pellolla ja puhaltaa puhalluskukkaa

Hyvästit fossiilisille

Myymästämme sähköstä tuotamme noin 30 %, kun taas kaiken Tampereella tarvittavan lämmön teemme itse. Tamperelainen lämpöjärjestelmämme onkin yhdistelmä energia-alan parhaita käytänteitä, luotettavimpia ratkaisuja ja uudenlaista älykästä teknologiaa. Ainutlaatuisen siitä tekee se, että vastaavaa ei ole missään muualla!

Sen lisäksi, että tamperelainen energiajärjestelmä on ainutlaatuinen, se on myös yhteisöllinen. Se muodostaa alueellisen lämmitysjärjestelmän, jossa valinnat tehdään lähellä ja kaikkia energiankäyttäjiä hyödyttäen.

Yhteisön käyttämä lämpö syntyy vain kivenheiton päässä, muun muassa huippumodernissa Naistenlahden biovoimalaitoksessa. Lämpöverkkoon on helppo liittää uusia teknologioita ja lämmönlähteitä. Jatkuvan kehitystyön tuloksena Tampereella koteja ja toimitiloja lämmitetään tuulella sekä hukkalämmöillä jo nyt. Lähitulevaisuudessa suunnitelmamme on hyödyntää myös maan uumenista pulppuavaa geotermistä lämpöä sekä ydinvoimaa! Vuoteen 2030 mennessä kaikki tuottamamme energia on hiilineutraalia.

Kun neutraali ei sittenkään riitä

Hiilineutraaliuden saavuttaminen ei ole helppoa, mutta yhdessä se on mahdollista. Sen takia haluamme kasvattaa kulmakerrointa, ja päätimme pyrkiä vieläkin kunnianhimoisempaan tavoitteeseen: olemme hiilinegatiivisia vuoteen 2040 mennessä.

Kaukolämpö on ainoa hiilinegatiivinen lämmitysmuoto

Kaukolämpö on ainoa tulevaisuudessa hiilinegatiivinen lämmitysmuoto tiheästi asutuissa ja kehittyvissä kaupungeissa, kuten Tampereella.

Negatiivisia päästöjä voidaan tuottaa eri keinoin, esimerkiksi bioenergian ja hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin yhdistelmällä (BECCS) tai hiilidioksidia voidaan myös ottaa talteen suoraan ilmakehästä ja varastoida (DACCS, direct air capture and carbon storage). Selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia BECCS-teknologian käyttöönottoon Naistenlahdessa.

Jos hiilidioksidia ei varastoida loppusijoituspaikkaan, se voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi raaka-aineena teollisuudessa, jatkojalosteissa tai siitä voidaan tuottaa yhdessä vedyn kanssa synteettisiä polttoaineita. Suomen historian suurin vihreän siirtymän energiainvestointituki on myönnetty  Ren-Gasin ja Tampereen Energian Tarastenjärvelle suunnitellulle Power-to-Gas- hankkeelle, jossa raskaan liikenteen vetypolttoaineen lisäksi tuotetaan keskimäärin 160 GWh CO2-vapaata kaukolämpöä Tampereen kaukolämpöverkkoon.

Koska kaukolämpö on ainoa hiilinegatiivisen lämmityksen mahdollistava lämmitysmuoto, missiomme toteutuu, jos mahdollisimman moni on osa kaukolämmön energiayhteisöä. Pysäytämme ilmastonmuutoksen asiakkaidemme kanssa yhdessä.

Energiakäänteestä eteenpäin

Teimme energiakäänteen jo vuonna 2010. Tästä syystä tamperelainen kaukolämpö on hyvin erilaista kuin esimerkiksi pääkaupunkilainen serkkunsa.

Tampereella kaukolämpöä ei ole koskaan tuotettu esimerkiksi kivihiilellä. Nyt, vuonna 2023, uusiutuvalla energialla tuotetaan jopa 86 % kaupunkimme lämmityksestä.

Vuoden 2010 jälkeen olemme edenneet nopeasti. Olemme pienentäneet hiilidioksidipäästöjämme ja lisänneet uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossamme. Tämä on edellyttänyt rohkeita investointeja ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiimme.

Energia näyttää muutokselle suunnan

Lukuisilla investoinneilla ja ympäristöä huomioivalla tuotekehityksellä olemme mahdollistaneet tuotantorakenteemme ja energialähteidemme mullistuksen, joilla konsernimme hiilidioksidipäästöjä pienennetään 95 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä.

Omien tavoitteidemme lisäksi autamme asiakkaitamme saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Tästä hyvä esimerkki ovat muun muassa SmartNRG-perheemme Lämmön ohjaus ja Lämmönjakokeskus-palvelumme!

Tulevaisuus ei odota

Päästöttömään, hiilineutraaliin tulevaisuuteen tarvitaan meitä kaikkia, koska jokaisella teolla ja jokaisella valinnalla on merkitystä. Mutta ennen kaikkea tarvitaan ihmisiä ja yrityksiä, joilla on viisautta ja tahtoa tehdä hyvistä aikomuksista totta. Mitä useampi tamperelainen koti, kiinteistö ja yritys on osa kaukolämmön energiayhteisöä, sitä nopeammin hiilinegatiivisuus saavutetaan Tampereella.

Tavoitteemme hillitä ja lopulta pysäyttää ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi siihen, miten suunnittelemme tulevaisuuden energiaratkaisuja ja minkälaisia investointeja teemme. Suunnittelu- ja ideointivaiheessa on jo useampikin hanke, jotka toteutuessaan lisäävät uusiutuvan energian osuutta merkittävästi ja lopulta johtavat hiilinegatiivisuuteen. Askelmerkit ovat seuraavat:

  • vähäpäästöinen kaukolämpö
  • hiilineutraali kaukolämpö
  • hiilinegatiivinen kaukolämpö.

Terveisiä matkalta!

2030-lehti kerää yksiin kansiin Tampereen matkaa kohti hiilineutraaliutta. Tampereen Energian lisäksi mukana menossa ovat Tampereen Vesi, Pirkanmaan Jätehuolto, Finnpark ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.