Kaukojäähdytyksen avulla kiinteistöihin saatiin energiatehokas viilennys, joka takaa miellyttävät olosuhteet kuumimpinakin kesäpäivinä. Asiakkaan arvostaman ekologisuuden lisäksi kaukojäähdytys on äänetön, toimitusvarma ja huoltovapaa ratkaisu suoraan Näsijärven syvänteistä.

Kaukojäähdytysratkaisulla parannettiin toimintavarmuutta, vähennettiin huoltokuluja sekä sähkön tarvetta. Samalla päästiin eroon ympäristölle haitallisista kylmäaineista, meluhaitoista sekä tilaa vievistä lauhduttimista.

– Kaukojäähdytyshankkeen valmistuttua kaksi hellekesää on takana, mutta sen jälkeen ei ole tullut kesäisinkään yhtään palautetta käyttäjiltä, että tiloissa olisi ollut liian kuuma, tietää kiinteistömanageri Markus Kuru Caverion Suomi Oy:stä.

Hanke tukee Varman hiilineutraaliustavoitteita ja yritysvastuullisuuden kehittämistä.

Finlaysonin alue on osa Tampereen historiallista kulttuuriympäristöä ja teollisuuskeskustaa, ja koostuu lukuisista eri kiinteistöistä. Kiinteistöt ovat rakennustilavuudeltaan yhteensä noin 400 000 m3, mikä vastaa noin 40 normaalikokoisen kerrostalon yhteistilavuutta.

Kiinteistön vanha jäähdytystapa vaati uudistusta

Ennen kaukojäähdytyssaneerausta Finlaysonin alueella tunnistettiin monia puutteita, kun jäähdytyskonekanta oli ikääntynyttä.

– Alueella oli vanhoja vedenjäähdytyskoneita, jotka olivat tulleet käyttöikänsä päähän ja aiheuttivat paikallisesti häiriöitä tuotantoon. Huoltokulut olivat isot. Vanhat kylmäkoneet kuluttivat alueella sähköä noin 1200 kilowatin verran eli valtava määrä sähköä vapautui muihin käyttöihin tällä alueella, kun 12 vedenjäähdytyskonetta vaihtui kaukojäähdytykseen, kertoo projektijohtaja Janne Rantaeskola Welado Oy:stä.

Saneerauksesta merkittäviä hyötyjä

Kaukojäähdytys toi merkittäviä hyötyjä Finlaysonin alueen kiinteistöille. Asiakas arvostaa etenkin kaukojäähdytyksen ekologisuutta. Kaukojäähdytys on täysin hiilineutraali ja ympäristöystävällinen jäähdytysmuoto suoraan Näsijärven syvänteistä.

Jäähdytyskoneiden ympäristölle haitallisista ja kalliista kylmäaineista päästiin eroon. Sähkönkulutus pieneni merkittävästi – kesän jäähdytyskaudella jopa kymmeniä prosentteja verrattuna aiempaan tilanteeseen. Jäähdytyksen toimintavarmuus saatiin maksimoitua ja korjauskustannukset vähenivät radikaalisti.

Kaukojäähdytyksen tulon myötä myös tekninen huoltotarve poistui lähes täysin ja kiinteistön käyttäjille näkyvät katkot poistuivat.

Perinteisten jäähdytyskoneiden aiheuttamat meluhaitat, tärinä ja runkoäänet loppuivat ja niiden vaatimat suuret tilat pystyttiin ottamaan muuhun käyttöön. Ympäristöä rumentavat lauhduttimet saatiin pois rakennuksen ulkopuolelta.

Kiinteistön vuokralaisille tärkeintä oli, että tiloihin saatiin pysyvästi miellyttävät, sopivan viileät olosuhteet kuumimpinakin kesäpäivinä.

– Nyt kun järjestelmä on ollut meillä käytössä, olemme oikein tyytyväisiä sen toimintaan, ennen kaikkea toimintavarmuuteen ja huoltovapauteen. Tällä hetkellä tutkimme Tampereella myös muiden kiinteistöjemme liittämistä kaukojäähdytysjärjestelmään, kiittelee Työeläkeyhtiö Varman Asset manager Kai Niinimäki.

Kaukojäähdytys

Hiilineutraali jäähdytys kiinteistöihin

Kaukojäähdytys on huoleton, toimintavarma ja ympäristöystävällinen tapa jäähdyttää kiinteistö.