Monipuolisuus on vahvuus

Tamperelainen energiantuotanto on yhdistelmä erilaisia energianlähteitä, joiden käyttöä optimoidaan tunti tunnilta sen mukaan, mikä tuotantotapa on kulloinkin edullisin ja ympäristöystävällisin. Päätuotettamme kaukolämpöä valmistamme muun muassa sähkökattiloilla, teollisuuden hukkalämmöistä sekä polttamalla yhdyskuntajätettä ja erilaisia polttoaineita kuten puuta.

Tuotantomme vahvuus on juuri monipuolisuus: se ei ole sidoksissa yhteen polttoaineeseen tai lämmönlähteeseen. Uusien teknologioiden ja innovaatioiden kytkeminen kattavaan lämpöverkkoomme on helppoa, ja etsimmekin jatkuvasti uusia tapoja tuottaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti ja ilmastoa kunnioittaen.

Yhteistuotanto on tehokkain tapa tuottaa energiaa

Tuotamme valtaosan energiastamme yhteistuotannolla voimalaitoksissamme. Yhteistuotannolla jopa 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä sähkönä ja lämpönä. Jos sähköntuotanto ja lämmöntuotanto tuotettaisiin yhteistuotannon sijaan erillisissä voimalaitoksissa, polttoaineen tarve olisi puolitoistakertainen. Suurissa, tehokkaissa yksikössä myös ympäristöpäästöt hallitaan kiinteistökohtaisia kattilalaitoksia paremmin.

Kioton ilmastopöytäkirjan tavoitteena on kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävä globaalinen sopimus. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto katsotaan EU:n piirissä merkittävimmäksi yksittäiseksi keinoksi vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä.

Naistenlahti

Naistenlahden voimalaitos pitää tamperelaiset kodit ja julkiset tilat lämpiminä.

Uuden ajan biolaitos Naistenlahti 3 pystyy tuottamaan energiaa 100 % uusiutuvilla polttoaineilla.

Tammervoima

Lämpöä ja sähköä sekajätteestä.

Sekajätteiden polttoon perustuva Tammervoima vähentää energiatuotantomme CO2-päästöjä vuosittain noin 60 000 tonnia.

Vesivoimalaitokset

Vesivoimalaitoksemme Tampereen keskustassa ovat tuottaneet uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista energiaa jo 1800-luvulta saakka.

Vesivoimalaitoksemme tuottavat päästötöntä energiaa Tampereen keskustassa.