Tampereen Energiapilotoi Ollikan lämpökeskuksessa uusiutuvaa bioöljyä, jota tuotetaan muun muassa elintarviketeollisuuden jätteistä.

– Bioöljyä on kokeiltu kaukolämmön tuotannossa Suomessa melko vähän, mutta hintojen nousun ja tiettyjen fossiilisten polttoaineiden saatavuushaasteiden vuoksi siitä on tullut entistäkin kiinnostavampi vaihtoehto. Lisäksi uusiutuva polttoaine sopii erinomaisesti strategiaamme, kun tähtäämme tuotannossamme hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, Tampereen Energian energian tuotannosta ja jakelusta vastaava johtaja Paavo Knaapi kertoo.

Ollikassa bioöljyä ryhdyttiin testaamaan joulukuussa, ja se on toiminut odotetulla tavalla. Pilotin aikana bioöljyllä katetaan vajaa viidesosa Pirkkalan kaukolämpöasiakkaiden lämmöntarpeesta. Loput 20 000 asukkaan Pirkkalan tarvitsemasta kaukolämmöstä tulee Tampereella sijaitsevista lämpölaitoksista ja voimalaitoksista, jotka niin ikään käyttävät enimmäkseen uusiutuvia energianlähteitä.  

Talven kokemukset määrittävät jatkon

Ollikan lämpökeskus valmistui vuonna 2021, ja sen pääasiallisia polttoaineita ovat maakaasu ja öljy. Jo suunnitteluvaiheessa huomioitiin, että lämpökeskusta voidaan käyttää myös bioöljyllä, eikä se aseta erityisiä vaatimuksia lämpökeskuksen polttolaitteille.

 – Tämän talven kokemuksien perusteella näemme, miten bioöljy sopii polttoainevalikoimaamme ja minkälainen sen rooli kaukolämmöntuotannossamme on tulevaisuudessa, Paavo Knaapi toteaa.

Kaukolämmössä polttoaineita voidaan vaihdella joustavasti – näkyy myös hinnassa

Tampereen Energian kaukolämmön tuotanto on rakennettu siten, että järjestelmä on mahdollisimman joustava. Voimalaitokset tai lämpökeskukset eivät ole sidottuja tiettyyn polttoaineeseen, vaan energianlähteitä voidaan vaihdella tilanteen mukaan.

– Optimointi on kaukolämpöön sisäänrakennettu ominaisuus. Lämpöä voidaan tuottaa energianlähteellä, joka juuri sillä hetkellä on edullisimmillaan ja jota on riittävästi saatavilla. Näin ollen emme ole olleet ongelmissa esimerkiksi maakaasun aiempaa heikomman saatavuuden vuoksi, Paavo Knaapi summaa.

Pirkkalan kaukolämpökiinteistöjen asukkaille bioöljykokeilu ei näy lainkaan, vaan asunnot lämpiävät juuri niin kuin niiden kuuluukin.