Energiaa tarvitaan kaikkialla. Se pitää kotimme lämpimänä, tehtaat toiminnassa ja liikuttaa meitä paikasta toiseen. Sen ansiosta yhteiskuntamme pyörii totutulla tavalla – eikä sen merkitys tulevaisuudessa ainakaan vähene. Päinvastoin: mitä useampi meistä liikkuu sähköautolla, mitä nopeampaa digitalisaatio etenee ja mitä useampi teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista prosesseista sähköistetään, sitä enemmän energiaa kuluu.

Säästäminen keventää hiilijalanjälkeä

Mitä enemmän energiaa tarvitaan, sitä järkevämmin sitä tulee käyttää. Energiatehokkuudesta ja energian säästämisestä hyötyy sekä meistä jokainen että yhteinen ympäristömme. Fiksut valinnat asumisessa, ruuassa ja liikkumisessa säästävät luonnonvaroja ja pienentävät hiilijalanjälkeäsi. Samalla nautit maltillisemmista elinkustannuksista.

Kun tarpeeksi moni meistä tekee pieniä tekoja, syntyy suuri vaikutus!

Ympäristö kiittää

Energian tuottaminen ja kuluttaminen aiheuttavat päästöjä, jotka ovat yksi suurimmista syistä ilmastonmuutoksen takana. Vaikka energiaa tuotetaan nykyisin yhä puhtaammin, etenkin huippukulutushetkillä voidaan joutua turvautumaan fossiilisiin polttoaineisiin. Jos energiaa käytetään vähemmän ja käyttö ajoitetaan oikeaan aikaan, se vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Malttia hintoihin

Energian säästäminen voi auttaa alentamaan energiakustannuksia niin yksittäisille kuluttajille kuin yhteiskunnallekin. Pidemmällä aikavälillä tämä voi myös osaltaan vähentää energiaan liittyvää taloudellista epävakautta.

Käytetään energia siellä, missä sitä tarvitaan

Säästetty energia voidaan käyttää tehokkaammin ja suunnata tärkeämpiin asioihin, kuten teknologian kehittämiseen, terveydenhoitoon, koulutukseen ja infrastruktuurin parantamiseen.

Energiaomavaraisuus paranee

Riippuvuus tuontienergiasta ja etenkin fossiilisista polttoaineista tekee meistä haavoittuvaisia maailmanlaajuisille markkinoiden heilahteluille ja poliittisille muutoksille. Kun energiaa säästyy ja uusiutuvat energialähteet riittävät kattamaan tarpeen, vähennämme riippuvuuttamme muista.

Tiesitkö?

Kodin energiankäytöstä keskimäärin noin 2/3 kuluu tilojen lämmitykseen ja noin 15 % lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Loppu kodin energiankulutuksesta kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen.