Usein energiansäästö ei vaadi massiivista remonttia, vaan jo pienillä toimenpiteillä voidaan saada suuri vaikutus. Taloyhtiön energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota etenkin silloin, jos suunnitelmissa on lämmitysmuodon vaihtaminen. Kun energiankäyttö on kohdillaan, vältytään ylimitoitetulta investoinnilta.

1. Yleisten tilojen lämmityksen pienentäminen

Porraskäytävissä on turha pitää yllä liian korkeaa lämpötilaa. Tyypillisesti porrashuoneen lämpötilaksi riittää +17–18 °C, mikä on huomattavasti vähemmän kuin asuinhuoneille suositeltu noin +21 °C lämpötila.

Monissa taloyhtiöissä on myös varastojen ja autotallien kaltaisia tiloja, jotka eivät ole asuinkäytössä. Näissä tiloissa riittäväksi lämpötilaksi riittää jopa alle puolet asuinhuoneen optimilämpötilasta.

2. Lämmityksen optimointi ja kulutushuippujen tasaaminen

Asuinkiinteistöjen lämmöntarve vaihtelee pitkin päivää. Eniten lämpöä tarvitaan aamusisin ja iltaisin, kun ihmiset käyttävät paljon kuumaa vettä. Kulutuspiikkien madaltaminen on kuitenkin mahdollista erilaisilla älykkäillä lämmitysjärjestelmää ohjaavilla laitteistoilla, jotka ohjaavat huoneiston ja lämpimän käyttöveden lämmittämisen eri vuorokauden aikoihin. Tällöin kaukolämmön kulutushuiput tasaantuvat ja tehomaksu voi pienentyä.

Älykkäille järjestelmille tyypillistä on myös se, että ne keräävät huoneistojen lämpötilasta reaaliaikaista tietoa.  Asuntoihin asennettavista sensoreista kertyvän tiedon pohjalta järjestelmä osaa säätää lämmitystä pienemmälle esimerkiksi silloin, kun ikkunoista sisään paistava aurinko nostaa huoneiston lämpötilaa.

3. Vedenkulutuksen vähentäminen

Jokaisen asukkaan vedenkulutuksen vähentäminen on tärkeä osa taloyhtiön energiansäästöä. Yksinkertaisia tapoja vedenkulutuksen vähentämiseen ovat esimerkiksi vesihanan tippumisen korjaaminen, suihkupään vaihtaminen säästävämpään ja pyykinpesukoneen käytön tehostaminen. Nämä pienet muutokset voivat auttaa taloyhtiötä säästämään huomattavasti vettä ja samalla sen lämmittämiseen kuluvaa energiaa.

4. Patteriverkoston perussäätö

Patteriverkoston perussäätö on hyvä keino varmistaa, että patterit toimivat optimaalisesti, Kun vesi kiertää ja lämpö jakautuu tasaisesti jokaiseen asuntoon, asumismukavuus parantuu ja energiaa säästyy.

5. Energiansäästöikkunat

Jos taloyhtiössä on suunnitteilla ikkunaremontti, kannattaa aina valita U-arvoltaan korkeat energiansäästöikkunat, jotka pitävät huoneiston lämpimänä talvella ja viileänä kesällä. Lisäinvestointi lämmöneristävyyden parantamiseen ikkunaremontin yhteydessä on yleensä taloudellisesti kannattavaa: parhaimmillaan ikkunaremontti voi pienentää energian kokonaiskulutusta jopa 6,2 %.

Jos ikkunaremontti ei ole ajankohtainen, myös ikkunoiden tiivistäminen voi tuottaa haluttuja tuloksia, kun lämpö ei karkaa ulos.

6. Lisälämmöneristäminen julkisivuremontin yhteydessä

Suomen kylmä ilmasto tekee lämmöneristämisestä erityisen tärkeää. Lisälämmöneristys voidaan toteuttaa eristämällä taloyhtiön ulkoseinät, yläpohjat ja lattiat. Tämä auttaa vähentämään lämpöhäviöitä ja säästämään lämmityskuluissa.

Taloyhtiön kannattaakin jokaisen ylläpitokorjauksen yhteydessä selvittää, minkälaisia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä remontin yhteydessä voidaan tehdä.

Bonusvinkki! Uusi lämmönvaihdin voi alentaa kaukolämmön tehomaksua

Tiensä päässä olevan lämmönvaihtimen uusiminen on helppo tapa pienentää kaukolämmön tehomaksua. Kun lämmönjakolaitteistolla alkaa olla ikää, se käyttää lämpöä tehottomasti, ja vettä joudutaan juoksuttamaan laitteiston läpi tavallista enemmän. Se nostaa lämmityksen perusmaksua.

Lämmönvaihdinremontti on kuitenkin yksi helpoimmista energiaremonteista, sillä se on mahdollista tehdä yhdessä päivässä, ja säästö näkyy heti.