Vaatimukset rakennusten elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten pienentämiseen kiristyvät koko ajan, ja paikallisella sekä globaalilla tasolla edellytetään toimia hiilijalanjäljen leikkaamiseksi. Koska rakennukset tuottavat noin puolet Tampereen kasvihuonekaasupäästöistä, tavoitteita on mahdoton saavuttaa yksittäisillä toimenpiteillä. SmartNRG on Tampereen Energian vastaus tarpeeseen vähentää asumisen päästöjä ja muuttaa ne jopa negatiiviseksi.  

SmartNRG-energiajärjestelmä

SmartNRG-energiajärjestelmä koostuu vähähiilisestä lämpöenergiaverkosta, täysin hiilineutraalista jäähdytysverkosta sekä sähköverkosta. Yhteistä verkoille on, että ne jakavat lämpö- ja sähköenergiaa useille rakennuksille samalla alueella tai naapurustossa.

Korttelitasolla järjestelmät koostuvat tyypillisesti lämmitys- ja jäähdytyskeskuksesta, pumpuista sekä rakennusten ryhmään liitettyjen putkien lämpöverkostosta. Joustava SmartNRG on kaksisuuntainen: siihen voidaan liittää lähes mitä tahansa tuotantoa aina aurinkoenergiasta teollisuuden hukkalämpöihin. 

SmartNRG vähentää hiilidioksidipäästöjä tavalla, joka ei muilla teknologioilla ole mahdollinen

1

Mittakaavaetu mahdollistaa yksittäisiä rakennuskohtaisia järjestelmiä suuremmat ja halvemmat päästövähennykset.

2

Erilaiset uusiutuvat, hiilineutraalit ja vähähiiliset energiamuodot, kuten aurinko- ja hukkalämpö, biokaasu, biomassa, maalämpö ja kylmä järvivesi, on integroitu osaksi järjestelmää.

3

Hajautuksen ansiosta järjestelmä käyttää aina edullisinta energialähdettä ja tasaa energiamarkkinoiden vaikutuksia. Esimerkiksi vaihteleva sähkön hinta ei näy kokonaiskustannuksissa.

4

Energia toimitetaan palveluna, jolloin käyttäjillä ei ole tarvetta omiin investointeihin tai huoltoon.

5

Asuinolosuhteet ovat miellyttävät jokaisena vuodenaikana.

6

Älykkäät järjestelmät ja data tekevät energian säästämisestä helppoa ja automaattista.

7

Ainoana energiaratkaisuna mahdollistaa hiilidioksidin talteenoton sekä varastoinnin pitkäaikaisesti ja vastaa IPCC:n skenaarioihin ja globaaleihin ilmastotavoitteisiin.

Aurinkopaneeleja asennettuna katolle

Alueen tai yhteisön energiasuunnittelu vastaa globaaleihin ilmastotavoitteisiin

Modernin ja tulevaisuuden kestävän kaupunkiympäristön suunnittelussa energiaratkaisut huomioidaan jo maankäytön sekä infrastruktuurin suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa. Autamme tunnistamaan ja toteuttamaan mahdollisuuksia, joilla paikalliset energiaratkaisut integroidaan yksittäisen rakennukseen tai kokonaisen kaupunginosan mittakaavassa.

Yhteisön energiasuunnittelu ja näin ollen myös SmartNRG on tärkeä osa energiakäännettä eli Tampereen kaupungin ilmastosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on vähentää rakennusten päästöjä ja auttaa kaupunkia saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Tampereen Energia taas on omassa energiantuotannossaan päättänyt olla hiilinegatiivinen vuoteen 2040 mennessä, ja jokainen SmartNRG-verkostoon kuuluva on osa tätä tavoitetta. 

SmartNRG on ratkaisu kehittyvän kaupungin tarpeisiin

Sen lisäksi, että SmartNRG tukee Tampereen nopeaa kehittymistä Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina, se tuottaa yhteisön kaupunkisuunnitteluun energia-, ympäristö- ja taloudellisia hyötyjä:

  • Vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.
  •  Vähemmän rasitusta energiainfrastruktuuriin.
  • Vastaa liikenteen ja teollisuuden sähköistymisen haasteisiin.
  • Työpaikkojen luominen ja investoinnit paikalliseen talouteen

SmartNRG-ratkaisu räätälöidään aina aluekohtaisesti

Lämpöenergia

siirretään ja varastoidaan matalalämpöisen kaukolämpöverkon avulla.

Jäähdytys

toteutetaan hiilineutraalilla kaukojäähdytyksellä Näsijärvestä tai maaviileällä kortteliratkaisuna tai kiinteistökohtaisesti.

Aurinkosähkö-järjestelmä

vähentää kiinteistöjen riippuvuutta ostosähköstä – me teemme työn puolestasi.

Sähköautojen latausinfra

saatavilla jokaiseen kiinteistöön alueellisena toteutuksena keskitetysti tai kortteliratkaisuna.

Energiankäytön

optimointi, data ja tekoälyratkaisut Enermix-järjestelmällä.

Järjestelmä

hyödyntää sähkön ja hiilineutraalin polttoaineiden parhaat ominaisuudet oikea-aikaisesti.

Älykäs SmartNRG

SmartNRG on energiaomavarainen ja jopa hiilinegatiivinen ratkaisu. SmartNRG tarjoaa dataohjauksen avulla tietoa alueen energiankäytöstä kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöjen energiankäyttöä on esimerkiksi mahdollista vertailla keskenään eri ajanjaksoilla ja hyödyntää faktapohjaista tietoa energiajohtamissa ja kunnossapidossa.

Teknisten ratkaisujen lisäksi SmartNRG tarjoaa useimpiin energiaratkaisuihin erilaisia hankinta- ja rahoitusmalleja, sekä luotettavat, vertailukelpoiset laskelmat.

Miten tämä on mahdollista?

Tutustu suunnitelmaan, joka vie energiankäyttönne päästöt nollille!

Liity mukaan SmartNRG-yhteisöön

Valtteri Hirvelä

Myyntipäällikkö, rakennusliikkeet

Samu Lepistö

Myyntipäällikkö

Tero Lähteenmäki

Myyntipäällikkö, kiinteistösijoittajat ja -omistajat