Kaupunkien ja jopa yksittäisten kaupunginosien roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ei voi liikaa korostaa. Yhä useammat meistä asuvat kaupungeissa, joissa syntyvät myös suurin osa ilmakehää rasittavista kasvihuonepäästöistä.

Kaupungeissa päästöjä syntyy etenkin energiasta, jota tarvitaan paitsi rakennusten rakentamiseen myös ennen kaikkea niiden käyttämiseen. Suuri osa rakennuksen päästöistä syntyy rakentamisen jälkeen.

Kun tavoitteena on energialtaan hiilineutraali kaupunki, jokainen valinta vaikuttaa

Hiilineutraaliuden saavuttaminen ei ole helppoa, mutta mahdollista se on. Se vaatii kattavaa suunnittelua ja laajaa yhteistyötä.

Yksittäisten toimenpiteiden sijaan on oltava osaamista ja tahtoa katsoa pitkälle tulevaan ja valita ratkaisuja, joiden takana voimme seistä vielä vuosikymmenien päästä. Fiksusti toteutettu järjestelmä paitsi pienentää päästöjä myös parantaa alueen energiaomavaraisuutta ja hillitsee energian kustannusten nousua.

Hiilineutraalin kaupunginosan tunnusmerkit

Hiilineutraaliuden ansiosta alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin lähellä nollaa, tai ne kompensoidaan poistamalla ilmakehästä yhtä paljon päästöjä kuin alue tuottaa. Alueella voidaan hyödyntää myös hiilinegatiivisia ratkaisuja, jolloin energiajärjestelmä toimii hiilinielun tapaan.

1

Energiatehokkuus

Rakennusten suunnittelussa panostetaan korkeaan energiatehokkuuteen. Älykkäät energianhallintaratkaisut vähentävät energiankulutusta.

2

Uusiutuvan energian käyttö

Kaupunginosan energiantuotannossa suositaan uusiutuvia energialähteitä, kuten tuulivoimaa, vesivoimaa ja biokaasua. Alueella voi olla myös oma aurinkovoimala. 

3

Energialähteiden optimointi

Tarvittava lämpö tuotetaan aina sillä energialähteellä, joka on kulloisellakin hetkellä edullisin ja ympäristöystävällisin.

4

Energian varastointi

Lämmön tarpeen vaihteluihin vastataan erilaisilla varastointitekniikoilla, kuten kaukolämpöakuilla. Varastoitua energiaa käytetään silloin, kun uusiutuvasta sähköstä on pulaa. 

4

Energiaomavaraisuus

Alue tuottaa tarvitsemansa energian itse. Esimerkiksi alueen liiketilojen tuottamat hukkalämmöt hyödynnetään kotien lämmittämiseen.

5

Liikkuminen

Pyöräily- ja kävelyreitit kehitetään niin, että ne kannustavat valitsemaan ympäristöystävällisen kulkutavan. Kannustetaan sähkö- ja hybridiautojen sekä julkisen liikenteen käyttöön. Varmistetaan, että sähköä riittää liikenteelle myös huippukulutushetkien aikaan.

6

Yhteisöllisyys

Asukkaiden osallistuminen ja viestintä ovat avainasemassa hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Tarjotaan kaupunkilaisten käyttöön esimerkiksi energiankulutusta seuraavia sovelluksia ja viestitään tavoitteen etenemisestä avoimesti.

Case Hiedanranta: Tampereen ensimmäinen hiilineutraali kaupunginosa

Hiedanrannassa on tehty valintoja, jotka houkuttelevat jo nyt ja joita ilman tulevaisuudessa ei pärjää.

Hiedanrannan energiakumppanina Tampereen Energia rakentaa alueelle SmartNRG-lämpöverkon, joka mahdollistaa kaupinginosalle täysin hiilineutraalin energian. SmartNRG-verkko tarjoaa rakentajille mahdollisuuden A-energialuokan rakentamiseen energian osalta ja asukkaille mukavat ja huolettomat olosuhteet vuoden ympäri. Samalla se tekee koko alueesta hiilineutraalin lämpöyhteisön.

Kannattaako kaupungin lämmittäminen sähköistää?

Usein ajatellaan, että sähköistäminen on paras tapa päästä eroon lämmityksen ilmastopäästöistä. Sähköistäminen onkin järkevää, mutta kaupunkien näkökulmasta se on paras toteuttaa yksittäisten ratkaisujen sijaan keskitetysti. Lisäksi se kaipaa rinnalleen myös muita lämmönlähteitä niille hetkille, kun uusiutuvasta sähköstä on pulaa.

Lämmön kysyntä vaihtelee jopa vuorokausitasolla
Lämpöä on oltava saatavilla juuri sen verran, kun sitä kulloinkin tarvitaan. Kun kokonaisuutta hallitaan keskitetysti, käytössä on aina ympäristön ja kaupunkilaisten kukkaron kannalta parhaat energialähteet.

Uusiutuvan energian määrä lisääntyy, teho ei
Merkittävä osa uusiutuvan energian tuotannosta on sääriippuvaista, mutta energiaa tarvitaan jatkuvasti. Onkin järkevää säästää sähköä sinne, missä vaihtoehtoja ei ole, kuten liikenteeseen ja teollisuuteen.

Tehonhallinta vaatii suurinvestointeja
Jos kaikki kaupunkilaisten tarvitsema lämpö tuotettaisiin sähköllä, se vaatisi massiivisia ja kalliita investointeja muun muassa sähköverkkoon.

Ilmastonmuutos ei odota
Toimenpiteillä on kiire, ja uuden rakentaminen vie kallisarvoista aikaa. Koska kaukolämpöjärjestelmä on jo olemassa, sen kautta muutokset ovat nopeita ja tehokkaita toteuttaa.