Pysäytämme ilmastonmuutoksen yhdessä asiakkaidemme kanssa

Päämäärämme on pysäyttää ilmastonmuutos yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii vahvaa tahtoa ja todellisia tekoja. Tänne sivulle olemme koonneet valitsemamme tien, jota pitkin kulkemalla asiakkaamme voivat olla lämmitysenergiansa osalta hiilineutraaleja ja lopulta jopa hiilinegatiivisia!

Tämä on suunnitelmamme

1

Vähäpäästöinen kaukolämpö

Kaukolämpömme syntyy uusiutuvilla biopolttoaineilla.

2

Hiilineutraali kaukolämpö

Lisäämme polttovapaita lämmönlähteitä kuten tuulivoimaa tuotannossamme.

3

Hiilinegatiivinen kaukolämpö

Otamme talteen biopolttoaineiden käytöstä syntyvät päästöt ja varastoimme ne.

Hiilinegatiivinen visiomme

Askel 1: Vähäpäästöinen kaukolämpö

Biopolttoaineilla tuotamme uusiutuvaa energiaa kaukolämpöverkkoon jo tänään.

Vähäpäästöinen kaukolämpö perustuu uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöön fossiilisten sijaan. Kotimaisen bioenergian rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on tällä hetkellä suuri, sillä sen lisäksi, että se korvaa fossiilisia polttoaineita, se

  • lisää huoltovarmuutta
  • mahdollistaa hiilinegatiivisuuden.

Askel 2: Hiilineutraali kaukolämpö

Tuulilämpö ja muut polttovapaat lämmönlähteet tekevät tuloaan!

Kaukolämpöverkon vahvuus on, että se ei ole sidoksissa vain yhteen energiamuotoon. Lisäämme laajaan kaukolämpöverkkoomme yhä enenevissä määrin myös polttoon perustumattomia tuotantomuotoja. Näin hyödynnämme sekä sähkön että hiilineutraalin polttoaineen parhaat ominaisuudet.

Polttoon perustumattoman tuotanto

  • lisää energiajärjestelmän joustavuutta
  • hyödyntää uusiutuvaa sähköä silloin, kun sitä on saatavilla paljon.

Askel 3: Hiilinegatiivinen kaukolämpö

Hiilidioksidin talteenotto tekee tulevaisuuden kaukolämmöstä hiilinielun.

Globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää, että teknisiä hiilenpoistomenetelmiä ja hiilinegatiivisuutta lisätään. Meitä kiinnostaa etenkin bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) -teknologia, joka

  • mahdollistaa hiilensidonnan bioenergiasta
  • ottaa hiilen talteen juuri ennen piippua, minkä jälkeen se varastoidaan pitkäaikaisesti vanhoihin kaasu- tai öljyesiintymiin
  • on käytettävissä vain polttoon perustuvassa energiantuotannossa.

Kaukolämpö on paras tapa lämmittää kaupunki vastuullisesti ja kustannustehokkaasti

Kaukolämpöverkossa lämpöä tuotetaan, varastoidaan ja käytetään ympäristön, kustannusten ja käyttäjien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla jo nyt ja tulevaisuudessa vieläkin paremmin.

Meidän tehtävämme on huolehtia kunnianhimoisen tavoitteemme toteuttamisesta. Asiakkaanamme olet muutoksessa mukana automaattisesti, ja voit keskittyä nauttimaan matkasta!