Emme enää myy sähkösopimuksia

Kaikki sähkösopimusasiakkaamme siirtyivät väreelle kesäkuussa 2024. Täältä löydät siihen asti myymämme sähkön alkuperätiedot.

Vuonna 2023 myimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille sähköä, josta yli puolet oli tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, kuten vesivoimalla, tuulivoimalla tai puuperäisillä polttoaineilla. Myymämme sähkön tuottamisesta syntyneet hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 205,54 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä 0,31 mg/kWh.

Ostimme myydyn sähkön kokonaisuudessaan NordPool-sähköpörssistä.

Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja alkuperätakuusta ja jäännösjakauman laskennasta Energiaviraston sivuilta.

Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan yrityssopimuksessa mainitulla energiamuodolla.

Kuluttajille ja pienyrityksille myydyn sähkön alkuperä v. 2023

*Sekajätteestä 50 % lasketaan uusiutuvaksi ja 50 % fossiiliseksi.

Myydyn sähkön alkuperä kokonaisuudessaan v. 2023

Myydyn sähkön energialähteet tuotteittain vuonna 2023:

 • Aurinkosähkö ja Aurinkosähkö kesto: 100 % aurinkovoima
 • Lähisähkö puu: 100 % puuperäiset energialähteet
 • Lähisähkö tuuli: 100 % tuulivoima
 • Lähisähkö Tammerkoski: 100 % Tammerkosken vesivoima
 • Vesisähkö, TuntiSähkö ja Markkinasähkö: 100 % pohjoismainen vesivoima
 • Siistisähkö ja Ykkösketju: 100 % uusiutuvat energialähteet (tuuli, aurinko, vesi, puu)
 • Pörssisähkö: uusiutuvat energialähteet sekä uusiutumattomat, mm. ydinvoima
 • Järkisähkö: uusiutuvat energialähteet sekä ydinvoima
 • HyötyEnergia: 100 % sekajäte

Kaukolämpöä paikallisesti yhä puhtaammin

Tampereen Energian kaukolämpö tuotetaan paikallisesti pääosin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksissamme sekä Tammervoiman hyötyvoimalassa lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Voimalaitosten lisäksi lämpöä tuottavat lukuisat lämpölaitokset eri puolilla toiminta-aluettamme.

Vuonna 2023 kaukolämmön tuotannon energialähteistä yli puolet oli uusiutuvia. Hyödynnämme lämmön tuotannossa yhä enemmän puuperäisiä aineksia: metsänjalostuksen puutähteitä ja pellettiä. Hukkalämpöä saamme muun muassa datasaleista sekä voimalaitoksiemme savukaasuista savukaasupesurin avulla ja teollisuusyritysten prosessien yhteydessä. Tammervoimassa lämpöä tuotetaan sekajätteestä.

Tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä eikä ole koskaan käytetty kivihiiltä.

Kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden verot löytyvät täältä:
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/sahkovero/verotaulukot/

Kaukolämmön tuotannon energialähteet vuonna 2023

*Sekajätteestä 50 % lasketaan uusiutuvaksi ja 50 % ei-uusiutuvaksi.

Kaukojäähdytysenergiaa suoraan Näsijärvestä

Kaukojäähdytysenergia tuotetaan suoraan Näsijärven syvänteistä. Kesän aikana kaukojäähdytysverkoston veden viilentämiseen käytetään jonkin verran uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköenergiaa, keskimäärin noin 15 prosenttia.

Kaukojäähdytyksen tuotannon energialähteet vuonna 2021

Mikä on alkuperätakuu?

Alkuperätakuut varmentavat uusiutuvan energian alkuperän

Todennamme uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingridin omistama Finextra Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto.

 • Alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, jolla varmennetaan, että uusiutuvana myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.
 • Alkuperätakuita myönnetään alkuperätakuukelpoisista lähteistä tuotetulle energialle.
 • Energiaviraston hyväksymät arviointilaitokset todentavat, että laitoksen tuotantotapa, energialähteet sekä tuotannon raportointikäytännöt ja mittausjärjestelyt ovat alkuperärekisteröinnin vaatimusten mukaisia.
 • Alkuperätakuita myöntävät kolme rekisterinpitäjää:
   • kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy (sähkö)
   • Energiavirasto (lämpö ja jäähdytys)
   • kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy (kaasu ja vety)