Vuonna 2022 myimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille sähköä, joka oli tuotettu lähes kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä. Noin 97 % myydystä sähköstämme tuotettiin joko vedellä, tuulella, auringolla tai puuperäisillä energialähteillä. Lisäksi noin kolme prosenttia tuotettiin sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassamme.

Ostimme myydyn sähkön kokonaisuudessaan NordPool-sähköpörssistä.

Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista, emmekä käytä kivihiiltä. Pieni osa suuryrityksille myytävästä sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,15 mg/kWh. 

Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja alkuperätakuusta ja jäännösjakauman laskennasta Energiaviraston sivuilta.

Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan yrityssopimuksessa mainitulla energiamuodolla.

Kuluttajille ja pienyrityksille myydyn sähkön alkuperä v. 2022

*Sekajätteestä 50 % lasketaan uusiutuvaksi ja 50 % fossiiliseksi.

Myydyn sähkön alkuperä kokonaisuudessaan v. 2022

Myydyn sähkön energialähteet tuotteittain vuonna 2022:

 • Aurinkosähkö ja Aurinkosähkö kesto: 100 % aurinkovoima
 • Lähisähkö puu: 100 % puuperäiset energialähteet
 • Lähisähkö tuuli: 100 % tuulivoima
 • Lähisähkö Tammerkoski: 100 % Tammerkosken vesivoima
 • Vesisähkö, Kestosähkö, TuntiSähkö ja Markkinasähkö: 100 % pohjoismainen vesivoima
 • Siistisähkö ja Ykkösketju: 100 % uusiutuvat energialähteet (tuuli, aurinko, vesi, puu)
 • Pörssisähkö ja Järkisähkö: uusiutuvat energialähteet sekä uusiutumattomat, mm. ydinvoima
 • HyötyEnergia: 100 % sekajäte

Kaukolämpöä paikallisesti yhä puhtaammin

Sähkölaitoksen kaukolämpö tuotetaan paikallisesti pääosin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksissamme sekä Tammervoiman hyötyvoimalassa lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Voimalaitosten lisäksi lämpöä tuottavat lukuisat lämpölaitokset eri puolilla toiminta-aluettamme.

Vuonna 2021 kaukolämmön tuotannon energialähteistä noin puolet oli uusiutuvia. Hyödynnämme lämmön tuotannossa yhä enemmän puuperäisiä aineksia: metsänjalostuksen puutähteitä ja pellettiä. Hukkalämpöä saamme muun muassa datasaleista sekä voimalaitoksiemme savukaasuista savukaasupesurin avulla ja teollisuusyritysten prosessien yhteydessä. Tammervoimassa lämpöä tuotetaan sekajätteestä.

Turpeenpoltosta tulemme luopumaan normaalitilanteissa vuoden 2023 aikana, kun uusi Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksemme on valmistunut. Tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä eikä ole koskaan käytetty kivihiiltä.

Kaukolämmön tuotannon energialähteet vuonna 2022

*Sekajätteestä 50 % lasketaan uusiutuvaksi ja 50 % ei-uusiutuvaksi.

Kaukojäähdytysenergiaa suoraan Näsijärvestä

Kaukojäähdytysenergia tuotetaan suoraan Näsijärven syvänteistä. Kesän aikana kaukojäähdytysverkoston veden viilentämiseen käytetään jonkin verran sähköenergiaa, keskimäärin noin 15 prosenttia.

Kaukojäähdytyksen tuotannon energialähteet vuonna 2021

Mikä on alkuperätakuu?

Alkuperätakuut varmentavat uusiutuvan energian alkuperän

Todennamme uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingridin omistama Finextra Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto.

Asiakkaillamme on mahdollisuus saada uusiutuvasta energiasta alkuperätakuutodistus.

 • Alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, jolla varmennetaan, että uusiutuvana myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.
 • Alkuperätakuita myönnetään alkuperätakuukelpoisista lähteistä tuotetulle energialle.
 • Energiaviraston hyväksymät arviointilaitokset todentavat, että laitoksen tuotantotapa, energialähteet sekä tuotannon raportointikäytännöt ja mittausjärjestelyt ovat alkuperärekisteröinnin vaatimusten mukaisia.
 • Alkuperätakuita myöntävät kolme rekisterinpitäjää:
   • kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy (sähkö)
   • Energiavirasto (lämpö ja jäähdytys)
   • kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy (kaasu ja vety)