Huomisen haasteista ei selvitä eilisen ratkaisuilla. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta paikallisesti. Tämä tarkoittaa investointeja hiilineutraaleihin ratkaisuihin sekä uusien vaihtoehtojen kartoittamiseen. Asiakkaanamme ja kumppaninamme voit luottaa, että käytössäsi on paras mahdollinen ratkaisu – ilman omaa investointia.

Kaukolämpö uudistuu jatkuvasti

Kaukolämpöverkon vahvuus on sen avoimuus ja kyky hyödyntää uusimpia teknologioita ja tuottaa lämpöä erilaisista energiavirroista. Lämmöntuotannossa käytetään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Niiden rinnalle on kehittynyt myös monipuolisia pientuotantoratkaisuja, joissa lämpöverkkoon myydään ylijäämälämpöä ja lämpöä kierrätetään fiksusti.

Uudet palvelumme tulevat yhdistämään entistä paremmin sähkö-, lämpö- ja jäähdytysverkkomme. Tulevaisuudessa ja yhdessä asiakkaiden kanssa nämä verkot keskustelevat älykkäällä tavalla keskenään.

Kehitys perustuu dialogiin

Meidät on palkittu kahdesti kaukolämpö-alan palkinnolla rohkeasta dialogista asiakkaiden kanssa. Tämä on myös tuotekehityksemme perusta: yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tältä sivustolta löydät lisää tietoa käynnissä olevista ja jo toteutuneista innovaatio- ja kehityshankkeistamme niin kaukolämmön, -jäähdytyksen kuin sähkönkin saralla.

Tampereella sijaitsee Pirkanmaan suurin vedenkeitin

Lielahden sähkökattila toimii kuten jättimäinen vedenkeitin: se tuottaa sähköstä lämpöä teollisen mittakaavan vesisäiliöön. Vesisäiliö toimii kuumavesivaraajana, josta johdetaan lämpöä kaukolämpöverkostoon lämmittämään kaukolämpökoteja ja -yrityksiä. Sähkökattilaa hyödynnetään erityisesti talvipakkasilla korvaamaan fossiilisia polttoaineita silloin, kun uusiutuvaa sähköä on runsaasti saatavilla.

Hiedanrannasta ensimmäinen hiilineutraali asuinalue Tampereelle

Tampereen Energian suunnittelema, maailman mittakaavassakin edistyksellinen, aluelämpöverkko mahdollistaa ensimmäisen lämmitykseltään hiilineutraalin asuinalueen Tampereelle. Hiedanrannan matalalämpöverkko antaa mahdollisuuden hyödyntää entistä energiatehokkaammin erilaisia matalalämpöisiä lämmönlähteitä, kuten kiinteistöjen hukkalämpöä.

Tammervoiman CO2-päästöistä uusiutuvaa metaania ja prosessin hukkalämmöstä kaukolämpöä

Tampereen Energian ensimmäinen CCU-hanke julkistettiin helmikuussa 2022: Nordic Ren-Gas Oy:n vetypolttoaineiden tuotantoverkosto on laajentumassa myös Tampereelle ja se aikoo hyödyntää Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä tuotannossaan. Voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjen talteenotto laskee koko Tampereen Energian energiantuotannon päästöjä merkittävästi.

Hukkalämmön hyödyntäminen tekee konesalista energiantuottajan

Hatanpään Valtatie 30 on jo aiemmin hyödyntänyt jäähdytys- ja lämmitysverkkojen energiaa oman kiinteistönsä energiatarpeisiin. Nyt kiinteistössä lisätään energiankäyttöä tehostavia lämpöpumppuja, joilla datasalitoiminnoista syntyvä ylimääräinen lämpö jalostetaan kaukolämpöverkkoon soveltuvaksi, uusiutuvaksi energiaksi.

Tammervoiman takapihalla testattiin geolämmön porausta isossa hankkeessa

Tammervoiman tontilla Tarastenjärvellä pilotoitiin geolämmön poraamista ja geotermisen energian käyttämistä uudeksi kaukolämmön lähteeksi. Suomalaisten kaupunkienergiayhtiöiden yhteisessä hankkeessa kerättiin kokemuksia vesivasarateknologiasta sekä geolämmön potentiaalista suomalaisessa maaperässä.

Tampereen Energia hyödyntää ensimmäisenä Suomessa hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin ylijäämälämpöä kaukolämmössä

Tampereen Hiedanrannassa käynnistettiin hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin yhteydessä syntyvän kaukolämmön kaupallinen tuotanto ensimmäistä kertaa Suomessa syksyllä 2018. Hiedanranta toimii kehitysalustana hankkeessa, jossa alueella toimiva Carbofex Oy tuottaa kaukolämpöä päätuotteensa biohiilen valmistuksen ohessa. Tampereen Sähkölaitos ostaa syntyvän lämmön sekä jakelee sen kaukolämpöverkossaan omille asiakkailleen.

Tampereen maauimalan lämmitysratkaisu

Tampereen Kalevan maauimalaan toteutettiin uudenlainen tekninen ratkaisu, jossa kaukojäähdytysverkko valjastettiin lämmittämään maauimalan vettä. Maauimala tuottaa lämmitysenergiaa uimalaan ympäri vuoden ja jäähdytysenergiaa kaukojäähdytysverkkoon vuosittain 50–70 kerrostalon energiatarpeisiin.

Kaksisuuntaista kaukolämpöä asuinkerrostalosta ensimmäisenä Suomessa

Taloyhtiö Asunto Oy Pohjolankatu 18–20:n kaukolämpöjärjestelmä muutettiin kaksisuuntaiseksi. Yhtiö myy ensimmäisenä taloyhtiönä Suomessa tuottamaansa kaukolämpöä takaisin energiayhtiön verkkoon.

Käynnissä olevia hankkeitamme