ENASU-hankkeessa luodaan konkreettiset ohjeet matalalämpöverkkoa hyödyntävän energiatehokkaan alueen suunnitteluun. Ohjeet sujuvoittavat kaukolämpötoimijan, kunnan ja rakennusliikkeiden välistä yhteistyötä ja edistävät matalalämpöverkkojen rakentamista ja yleistymistä.

Matalalämpöverkot mahdollistavat hukkalämpöjen talteenoton ja hyödyntämisen aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Ne lisäävät alueellista energian kierrätystä ja vähentävät lämmityksen hiilidioksidipäästöjä.

Matalalämpöverkkojen hyödyntämisessä suunnitteluvaihe on avainasemassa

Mahdollisuuksistaan huolimatta matalalämpöverkkoja ei tällä hetkellä hyödynnetä täysimääräisesti. Taustalla vaikuttaa muun muassa se, että uusia ratkaisuja ei tunneta tarpeeksi hyvin. Myös yhteistyö kaukolämpötoimijan, kunnan ja rakennusliikkeiden välillä on vaillinaista.

Tiedon puute ja yhteistyön haasteet johtavat siihen, että alueellisia energian kierrätysratkaisuja ei tarkastella riittävän ajoissa. Rakennusten suunnitteluratkaisut vaikuttavat oleellisesti niiden kykyyn hyödyntää matalalämpöverkkoja ja kaukojäähdytystä, minkä vuoksi energiankierrätys ja energiatehokas lämmöntuotto täytyisi huomioida jo alueiden suunnitteluvaiheessa.

ENASU-hanke edistää matalalämpöverkkojen rakentamista

Tampereen Energian Energiatehokkaan alueen suunnittelu -hankkeessa (ENASU)

  • selvitetään, miten matalalämpöistä kaukolämpöverkkoa voidaan hyödyntää osana energiatehokasta kaupunkialuetta
  • luodaan ohjeet, jotka helpottavat matalalämpöverkkoa hyödyntävän alueen suunnittelua
  • edistetään matalalämpöverkkojen rakentamista ja lämmityksen hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Hanke on osa Ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustusta. Kehityshanke toteutetaan 8/2022–9/2023.

Tämän sivun alaosasta löydät linkit hankkeessa tuotettaviin julkisiin materiaaleihin. Materiaaleja lisätään sitä mukaa, kun niitä julkaistaan.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä 

Ville Kaleva
Business Intelligent Expert
Email: ville.kaleva@tampereenenergia.fi
Puh. +358 40 583 5268