Hatanpään Valtatie 30 on jo aiemmin hyödyntänyt jäähdytys- ja lämmitysverkkojen energiaa oman kiinteistönsä energiatarpeisiin. Nyt kiinteistössä lisätään energiankäyttöä tehostavia lämpöpumppuja, joilla datasalitoiminnoista syntyvä ylimääräinen lämpö jalostetaan kaukolämpöverkkoon soveltuvaksi, uusiutuvaksi energiaksi.

Tampereen Energia puolestaan rakentaa kiinteistöltä runkoverkkoon kaukolämpöjohdon, jonka avulla energia siirretään kaikkien kaukolämpöasiakkaiden käytettäväksi. Verkkoon saadaan noin 42 GWh hukkalämpöä, joka laskennallisesti vastaa 2500 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta. Kun lämpöteho kasvaa tämän hetken suunnitelmien mukaisesti vuoden 2025 tasolle, tuotetaan lämpöenergiaa muiden asiakkaiden tarpeisiin yhteensä noin 85 GWh. Jäähdytys- ja lämpöverkot sekä lämpöpumput toimivat ratkaisussa saumattomasti yhteistyössä energian tuottamisessa ja energiavirtojen siirtämisessä asiakkaiden kesken.

Yhteistyö ja molempien osapuolien investoinnit tähtäävät ilmasto- ja kestävyystavoitteiden yhä parempaan täyttämiseen:

– Kaksisuuntainen kaukolämpöverkko on keskeisessä roolissa uusiutuvan energian tuotannossa ja jakelussa. Se mahdollistaa laajamittaisen taistelun ilmastonmuutosta vastaan erityisesti kehittyvissä kaupungeissa, kuten Tampereella. Yhteistyömme on loistava esimerkki koko kaupunkiamme hyödyntävästä investoinnista, kertoo Tampereen Sähkölaitoksen yritysasiakkuuksien päällikkö Pekka Leinonen.

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali 2030 vuoteen mennessä. Tampereen Energia tarjoaa ratkaisuja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Valtatie 30:n kiinteistössä keskeisenä toimijana olevalla Nokialla on myös kunnianhimoiset ilmasto- ja kestävyystavoitteet. Hanke toteuttaa kaikkien toimijoiden tavoitteita ja on merkittävä askel osapuolille järkevään ja kestävään energian käyttöön.

Valtatiellä kohti hiilineutraaliutta: Hukkalämmöt hyötykäyttöön

Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on kunnianhimoinen. Yksittäistä keinoa tavoitteen saavuttamiseen ei ole, vaan ilmastotalkoot edellyttävät toimia kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Energia-alalla hukkalämpöjen hyötykäyttö on yksi keskeisimmistä keinoista tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Valtatie 30 -kiinteistö osallistuu talkoisiin omalla panoksellaan toteuttaessaan jo jonkin aikaa muhineen ajatuksen kiinteistön mittavasta lämpöenergiahankkeesta. Castellum kiinteistön omistajana on myös asettanut yhtiötason tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030 menneessä.

Nokia kiinteistön vuokralaisena on asettanut tavoitteen puolittaa päästöt vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja olla ilmastoneutraali vuonna 2040. Nokia on panostanut Tampereen toimipisteeseen ja kehittää kiinteistössä toimivaa Nokia R&D vLab -konesalia. Näin ollen siitä tulee tulevaisuudessa myös suurempi sähkönkäyttäjä.

Vuonna 2016 Valtatie 30 -kiinteistössä otettiin käyttöön Tampereen Sähkölaitoksen kaukojäähdytys. Energiamurroksen edetessä valtavin harppauksin avasivat Sähkölaitoksen asiantuntijat keskustelun kiinteistön konesalien hukkalämmön myynnistä avoimeen kaukolämpöverkkoon. Ajoitus oli mitä parhain, sillä kiinteistössä oli jo tehty alustavia suunnitelmia Swecon ja Nokian kanssa hukkalämmön hyödyntämisestä kiinteistön lämmitykseen.

Ympäristövaikutukset pidetään minimissä

Hyödyntääkseen lämpöverkon, jäähdytyksen ja lämpöpumppujen mahdollisuudet optimaalisesti, Valtatie 30 investoi lämpöpumpputeknologiaan, jonka avulla kiinteistössä syntyvä hukkalämpö jalostetaan kaukolämpöverkkoon sopivaksi ja jaettavaksi muiden asiakkaiden tarpeisiin.

Valtatiellä käyttöön otettavilla kotimaisilla Oilon-teollisuuslämpöpumpuilla on mahdollista jalostaa matalassa lämpötilatasossa olevan konesalien hukkalämpöenergia kaukolämpöverkkoon soveltuvaksi – jopa yli 95 °C lämpötilaan. Yksi olennainen osa uutta lämpöpumppuhanketta on konesalien palvelinkaappien jäähdytysperiaatteen uudistaminen, mikä mahdollistaa palvelimien jäähdytysveden lämpötilan nostamisen. Uudistus helpottaa myös lämpöpumppujen työtä ja parantaa pumppauksen hyötysuhdetta.

Nokian Tampereen konesali nousee omaan luokkaansa vihreiden arvojen osalta. Kiertotalousteeman mukaisesti kaikki käytetty sähkö kierrätetään hyötykäyttöön, eikä sivujakeita ole. Datakeskuksen energiatehokkuutta mitattaessa onkin syytä siirtyä tavallisesta PUE-määrittelystä ERF- (Energy Reuse Factor) tai ERE- (Energy Reuse Effectiveness) laskentaan, jotta hukkalämpöjen hyödyntämisen vaikutusta voidaan kuvata paremmin.

Kiinteistölle hanke on erittäin tärkeä, koska kaukojäähdytys ja lämpöpumppujärjestelmä mahdollistavat vuokralaisten tilankäytön tarpeiden täyttämisen entistäkin paremmin ja laajemmassa mittakaavassa. Myös kiinteistön ilmanvaihdon ja tilajäähdytyksen hukkalämmöt kierrätetään hyödyksi kaukolämpöverkkoon, jolloin vuokralaisten tiukimmatkin ympäristövaikutusvaatimukset voidaan täyttää pitkälle tulevaisuuteen.

Tampereen Energia rakentaa jo kaukolämpöliittymää

Valtatie 30:stä kaukolämpöverkkoon syötettävä energiamäärä on Sähkölaitoksen näkökulmasta merkittävä ja yksi osa ratkaisussa ilmastonmuutosta vastaan. Runkolinjaa kehittävä kaukolämpötyömaa on aloitettu jo syyskuussa Viinikan liikenneympyrän tienoilta ja se tulee jatkumaan siten, että uusi liityntäjohto valmistuu maaliskuussa 2022.

– Tampereen Energia on tehnyt ja on tekemässä jatkossakin merkittäviä investointeja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi. Toimenpiteitä tarvitaan monella rintamalla ja tiivis yhteistyö Valtatie 30:n kiinteistön kanssa on yksi merkittävistä toimenpiteistä polttovapaan kaukolämmön lisäämiseksi, Pekka Leinonen iloitsee.