Siinä missä muualla maailmassa energiantuotannon päästötavoitteet laahaavat, Suomessa moni energiayhtiö on tehnyt ilmastoloikan. Näin on myös Tampereella, jossa kiinteistöjen lämmittämisen hiilijalanjälki on pian lähes olematon.

– Tamperelainen kaukolämpö on periaatteessa kahden sähkökattilan päässä hiilineutraaliudesta. Ne otetaan käyttöön ensi vuonna, kertoo Tampereen Energian lämmitysliiketoiminnasta vastaava johtaja Paavo Pietikäinen.

Edullinen ilmastoteko säästää rahat ydinliiketoimintaan

Kun viimeisetkin sähkökattilat saadaan käyttöön, 97 prosenttia tamperelaisesta kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Sen jälkeen tarvitaan enää pientä hienosäätöä, ja vuonna 2030 kaikki kaukolämpöä käyttävät tamperelaiskiinteistöt ovat lämmitysenergian osalta sertifioidusti hiilineutraaleja. Jos yrityksen vastuullisuusteoilla on kiire, alkuperätaattua hiilineutraalia kaukolämpöä voi ostaa jo nyt.

– Vastuullisuus on kilpailuetu, mutta siihen käytetyn rahan päästövaikutuksia kannattaa pohtia tarkkaan. Tampereella yritysten ei tarvitse investoida miljoonia euroja omiin vähäpäästöisiin lämmitysjärjestelmiin, sillä sama päästövähenemä tulee kaukolämmössä kaupan päälle. Kaukolämpö mahdollistaa myös A-energialuokan mukaisen rakentamisen, Paavo Pietikäinen toteaa.

Säästyvät rahat yritykset käyttävät tyypillisesti joko ydinliiketoiminnan kehittämiseen tai muihin energiatehokkuustoimenpiteisiin.

– Tässä taloudellisessa tilanteessa rahalle halutaan aidosti vastinetta. Esimerkiksi hukkalämmöntalteenotto tarjoaa mahdollisuuksia parantaa yrityksen energiatehokkuutta ja vastuullisuutta entisestään, Pietikäinen kertoo.

Tekniset hiilinielut tekevät kiinteistön lämmittämisestä hiilinegatiivista

Kaukolämmössä piilee kuitenkin hiilineutraaliuttakin merkittävämpi mahdollisuus, sillä siihen voidaan yhdistää tekninen hiilinielu. Tällöin tuotannossa syntyvät hiilidioksidit otetaan piipun päästä talteen ja varastoidaan pysyvästi meren alle. Samaan aikaan energiantuotannossa käytetyn puun tilalle kasvaa uusia puita, jotka niin ikään sitovat hiiltä itseensä. Lopputuloksena on lämmitysjärjestelmä, jossa päästöjen kokonaismäärä on negatiivinen.

Lämpöä käyttäviltä yrityksiltä uuden teknologian käyttöönotto ei vaadi panostuksia.

– Tampereella suunnitelmat hiilidioksidin talteenottoa varten ovat jo pitkällä. Juuri nyt selvitämme mahdollisten hiilidioksiditerminaalien sijaintia. Eli toisin sanoen tamperelainen kaukolämpö on hiilinegatiivista viimeistään vuoteen 2040 mennessä, ja siitä eteenpäin miinusmerkkisyys näkyy kaikkien kaukolämpökiinteistöjen hiilijalanjäljessä, Paavo Pietikäinen kertoo.

Kädenjälkivaikutus on yhteiskunnallisesti merkittävä

Pietikäisen mukaan kunnianhimoisimmat yritykset eivät kuitenkaan enää tyydy leikkaamaan vain omia päästöjään, vaan etsivät mahdollisuuksia ratkaista ilmastohaasteita laajemmassa mittakaavassa. Kaukolämpöjärjestelmään sisältyvän kädenjälkivaikutuksen avulla yritykset voivat moninkertaistaa ilmastotyönsä hyödyt ja maksimoida hyvän tuoton yhteiskunnalle.

– Kaukolämpöverkko vähentää tasa-arvoisesti jokaisen käyttäjän päästöjä. Hiilijalanjäljen pienentäminen ei siis ole vain niiden etuoikeus, joilla on taloudellinen mahdollisuus maksaa preemiota vihreästä sähköstä tai rakentaa oma lämmitysjärjestelmä, Pietikäinen muistuttaa.

Hän antaa esimerkin:

– Jos kaukolämpöjärjestelmää käyttää 100 rakennusta, käyttäjiä ei ole riittävästi, jotta järjestelmään olisi mahdollista yhdistää esimerkiksi kestävää liikennepolttoainetta ja kaukolämpöä tuottava vetylaitos. Jos taas kaukolämpökiinteistöjä on 10 000, tilanne on täysin toinen. Kovassa käytössä oleva kaukolämpöjärjestelmä ruokkii uusien teollisten innovaatioiden käyttöönottoa, luo uusia työpaikkoja ja ennen kaikkea mahdollistaa ison mittakaavan päästövähenemät.

Haluatko kuulla lisää? Kerromme mielellämme, miten kaukolämmön vihreä siirtymä näkyy juuri teidän vastuullisuustavoitteissanne!

Paavo Pietikäinen

Liiketoimintajohtaja

Tero Lähteenmäki

Myyntipäällikkö, kiinteistösijoittajat ja -omistajat

Kaukolämmöllä hiilineutraaliksi

Tee edullinen ja vaikuttava ilmastoteko

Kaukolämpö on hiilineutraalia lähivuosina – ja hiilinegatiivistakin pian. Tutustu tarkemmin, miten yrityksestäsi voi tulla energiankäytöltään hiilinegatiivinen.