Naistenlahti 3 mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön jopa 100-prosenttisesti

Tampereella Näsijärven rannalla sijaitseva Naistenlahden voimalaitos tuottaa hiilineutraalia lämpöä Tampereelle, Pirkkalaan ja Ylöjärvelle. Biopolttoaineisiin perustuvan voimalaitoksen ykköspolttoaineena toimii puu, joka tulee pääosin pirkanmaalaisista metsistä.

Naistenlahden biovoimalaitoksen tuotanto kattaa noin 50 % Tampereen kaukolämmön tarpeesta, ja se tulee toimimaan Tampereen Energian päätuotantolaitoksena seuraavien vuosikymmenten ajan.

Hiilineutraali lämpö on peräisin pirkanmaalaisista metsistä

Naistenlahden tuottama hiilineutraali lämpö syntyy puhtaasta puusta, jota saadaan pääosin Pirkanmaalta joko suoraan metsästä tai Pirkanmaan metsäteollisuuslaitosten jäte- ja sivuvirroista. Koska polttoaine tulee läheltä, sen kuljetuksesta syntyvät päästöt pysyvät maltillisina ja se tuo työtä ja työpaikkoja alueelle.

Tulevaisuudessa tulemme lisäämään kierrätyspolttoaineiden ja -puun käyttöä entisestään. Olemme tutkineet muun muassa Näsijärven pohjassa, Hiedanrannan edessä, maatuvan nollakuidun mahdollisuuksia energiakäytössä.

Tulevaisuudessa Naistenlahti voi toimia hiilinieluna

Jo nyt Naistenlahden savukaasut ovat erittäin puhtaita, sillä ne puhdistetaan sekä letkusuodattimella että savukaasupesurilla. Tulevaisuudessa aiomme kuitenkin pienentää päästöjä entisestään. Visiomme on, että Naistenlahdessa otetaan käyttöön hiilidioksidin talteenottoteknologia, jonka ansiosta kaukolämpö muuttuu hiilinegatiiviseksi viimeistään vuonna 2040.

Hiilinegatiivisuus perustuu siihen, että puuperäisen bioenergian poltosta syntyvä hiilidioksidi otetaan voimalaitoksesta talteen ja varastoidaan hiilivarastoihin. Samaan aikaan energiantuotannossa käytettyjen puiden tilalle kasvaa uusia puita, jotka niin ikään sitovat hiiltä itseensä.

Biopolttoaineisiin perustuva kaukolämpö onkin ainoa lämmitysmuoto, jolla hiilinegatiivisuus on mahdollista!

Hiilidioksidin talteenotto

Hiilinegatiivinen kaukolämpö – mitä ja miten?

Tutkimme hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksia Naistenlahdessa. Lue selvitys, niin tiedät mistä on kyse!

Naistenlahti lukuina

Naistenlahti 3

Rauhaniementie 13 B, 33180 Tampere

  • valmistumisvuosi 2023
  • pääpolttoaine uusiutuvat metsäperäiset biomassat
  • sähköteho 50 MW
  • lämpöteho 160 MW
  • tuottaa 50 % koko Tampereen kaukolämmöstä

Naistenlahti 1 (ei käytössä)

Rauhaniementie 13 B, 33180 Tampere

  • valmistumisvuosi 1971
  • modernisoitu v. 2000 kombilaitokseksi
  • pääpolttoaine maakaasu
  • sähköteho 129 MW
  • lämpöteho 144 MW

Kaupungin maamerkki on myös valotaideteos

Naistenlahden biovoimalaitos sijaitsee Tampereen keskustan tuntumassa Näsijärven rannassa. Naistenlahden ohi kulkee vilkkaasti liikennöity ohitustie sekä rantaa pitkin virkistysreittejä, joten voimalaitoksen ohittavat vuosittain sadat tuhannet ihmiset – niin kaupunkilaiset, kaupungissa vierailevat kuin ohitustien käyttäjätkin.

Voimalaitos näyttäytyy valaisun avulla eritavoin vuorokauden, vuodenaikojen ja juhlapyhien mukaan. Älykkään ohjausjärjestelmän ansiosta nykyinen alue- ja julkisivuvalaistus kuluttavat yhteensä vähemmän energiaa kuin vanha aluevalaistus yksistään. Valaistus säätyy kellon ajan, ohikulkevan liikenteen, sekä päivänvalon määrän mukaan. Valaisun on suunnitellut tamperelainen VALOA design Oy.