Ympäristöpäämääriemme saavuttamiseksi:

 • Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökohdat sekä niiden ympäristövaikutukset.
 • Asetamme toiminnallemme ympäristövaatimuksia ja ‐tavoitteita osana vastuullista
  toimintaa ja johtamisjärjestelmäämme. Seuraamme tavoitteiden toteutumista
  järjestelmällisesti.
 • Sitoudumme kaikessa toiminnassamme jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen.
 • Osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa tunnistamme ja arvioimme myös ympäristöön
  liittyvät riskit ja varaudumme niihin. Tunnistamme myös ympäristön suojeluun ja
  viihtyisyyden lisäämiseen liittyvät mahdollisuudet.
 • Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme energiatehokkaasti toimivia laitoksia ja
  verkkoja uutta teknologiaa hyödyntäen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 • Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja maisemalliset arvot sekä
  kulttuuriperintökohteet.
 • Huolehdimme materiaalien kierrättämisestä sekä jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä.
 • Viestimme avoimesti ympäristöasioidemme hoidosta asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.
 • Opastamme henkilöstömme ja asiakkaittemme energiankäytön tehokkuutta.
 • Osallistumme energia‐ ja ympäristöalan tutkimus‐ ja kehitystoimintaan.
 • Noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä ennakoimme tulevia muutoksia.
 • Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristövastuullista toimintaa ja
  sitoutumista ympäristöpolitiikkaamme.