Olemme sitoutuneet noudattamaan konsernin työterveys‐ ja työturvallisuuspolitiikkaa. Näin
varmistamme, että meillä kaikilla on mahdollisuus työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja
motivoivassa työympäristössä.

Tavoitteenamme on nolla

 • työtapaturma
 • ammattitautia
 • kiusaamistapausta
 • työstä johtuvaa sairauslomaa
 • väkivalta‐ ja häirintätapahtumaa
 • työuupumustapausta
 • työturvallisuudesta tietämätöntä esimiestä tai työntekijää
 • tutkimatonta työturvallisuuspoikkeamaa
 • päihdekäyttötapahtumaa

Työterveys‐ ja työturvallisuuspäämääriemme saavuttamiseksi:

 • Edistämme työturvallisuuskulttuurin kehittymistä toiminnassamme.
 • Edellytämme henkilökohtaista vastuuta työterveys‐ ja työturvallisuusasioissa päivittäisessä työssä.
 • Asetamme työturvallisuustavoitteet vuosittain ja valvomme tavoitteiden toteutumista jatkuvan parantamisen hengen mukaisesti.
 • Panostamme työkyvyn ylläpitoon ja sen edistämiseen, työterveyshuoltoon ja työyhteisön toimivuuteen.
 • Valvomme ja edistämme laitostemme ja verkkojemme työturvallisuutta jatkuvasti.
 • Viestimme avoimesti työturvallisuusasioista ja osallistamme henkilöstöämme työturvallisuusasioiden kehittämisessä.
 • Järjestämme säännöllisesti työturvallisuuskoulutusta.
 • Ennakoimalla pyrimme ehkäisemään vaaratilanteita ja valmistautumaan toimimaan oikein, jos jotakin sattuu.
 • Osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa tunnistamme työturvallisuus‐ ja työterveysriskit, varaudumme niihin ja varmistamme toimintamme jatkuvuuden. Tunnistamme myös työterveyden ja työturvallisuuden kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet.
 • Tutkimme kaikki vaaratilanteemme ja työtapaturmamme. Raportoimme omat ja yhteistyökumppaneidemme vaaratilanteet ja työtapaturmat sekä otamme niistä opiksi.
 • Noudatamme lakeja, viranomaismääräyksiä ja toimialamme standardeja sekä ennakoimme tulevia muutoksia.
 • Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista työterveys‐ ja työturvallisuuspolitiikkaamme.