Tampereen Energia -konsernilla on käytössään Whistleblowing-ilmoituskanava. Ilmoituksen voi tehdä Tampereen Energian mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu kaikille sidosryhmillemme, kuten kaupunkilaisille, yhteistyökumppaneillemme ja entisille työntekijöillemme.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Huomaathan, että Whistleblowing-ilmoitus koskee vain epäiltyjä väärinkäytöksiä. Jos asiasi koskee esimerkiksi laskutusta tai sopimuksiasi, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Ilmoitusten aihepiirit

 Kanavaan toivotaan ilmoituksia vain EU:n Whistleblowing-direktiivin kattamista aloista, joita ovat: 

 • Julkiset hankinnat
 • Kuluttajansuoja
 • Kansanterveys
 • EU:n taloudelliset intressit
 • Kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • Verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • Finanssipalvelut ja -tuotteet
 • Yhteisöverosääntöjen rikkominen
 • Liikenteen turvallisuus
 • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • Säteilyturva ja ydinturvallisuus
 • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus
 • Eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Ympäristönsuojelu

Ilmoita vain väärinkäytösepäilyistä tai väärinkäytöksistä

Ilmoituskanava koskee ainoastaan väärinkäytösepäilyistä tai väärinkäytöksistä ilmoittamista. Muissa asioissa yhteystietomme ovat:

Jos ilmoituksesi koskee jotain muuta asiaa, käsittelemme ja tutkimme sen saman prosessin mukaan kuin direktiivin mukaisenkin ilmoituksenkin. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.  

Ilmoitusten käsittely

Whistleblowing-tiimimme käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja direktiivin mukaisesti. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa ja tutkinta-aika on kolme kuukautta.

Lisää tietojen käsittelystä voit lukea Whistleblowing-kanavan tietosuojaselosteesta

Ilmoituksen tekeminen

Ota talteen ilmoituksen teon jälkeen aukeavalta sivulta linkki sekä tunniste. Niiden avulla voit seurata ilmoituksen käsittelyä sekä käydä keskustelua Whistleblowing-tiimin kanssa. Huomioithan, että jos hukkaat linkin, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan. Tällöin sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.  

Whistleblowing

Tee ilmoitus

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä tai nimelläsi. 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä