1  Rekisterinpitäjät

Tampereen Energia Oy 
Y-tunnus: 0153791-8 
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere  
Puhelin: 020 630 3001 
www.tampereenenergia.fi 

Tampereen Energia Sähköverkko Oy 
Y-tunnus: 1950681-0 
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere  
Puhelin: 020 630 3601 
www.tampereensahkoverkko.fi  

Tampereen Vera Oy 
Y-tunnus: 1950694-1 
Postiosoite: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere  
Puhelin: 020 630 3901 
www.tampereenvera.fi 

Edellä mainitut yhtiöt jäljempänä yhdessä ”Tampereen Energia -konserni”. 

2  Selosteen soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tampereen Energia -konserni käsittelee henkilötietoja Whistleblow-ilmoitusten tutkinnassa.

Rekisterinpitäjänä toimii aina se konserniyhtiö, jonka toiminnasta on kulloinkin kysymys.  

3  Yhteystiedot

tietosuoja@tampereenenergia.fi

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Whistleblow-ilmoitusten tutkinta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakiperusteinen tehtävien hoitaminen sekä oikeutettu etu.

5  Kerätyt henkilötiedot

Rekisteri sisältää konsernin henkilöstön tai muiden sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden antamia tietoja. Näitä tietoja ovat mm. nimi, puhelinnumero, sähköposti tai muita ilmoittajan antamia selvittelyyn/tutkintaan liittyviä henkilötietoja. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä. Rekisterissä on myös ilmoitusten käsittelijöiden nimet, lokitiedot sekä suoritetut toimenpiteet.

Ilmoituksen tekijä voi valita, tekeekö hän ilmoituksen nimellään vai anonyymisti.

6  Tietojen alkuperä

Henkilötiedot kerätään ilmoituksen tekijältä.

7  Tietojen luovutukset

Tampereen Energia ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja konsernin ulkopuolelle. Poikkeuksena tästä ovat viranomaiskäsittelyä vaativat ilmoitukset (esim. Poliisi) sekä teknisissä ongelmatilanteissa järjestelmätoimittajat.

8  Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Ellei lainsäädäntö edellytä pitempää säilytysaikaa, tiedot poistetaan viiden (5) vuoden kuluttua.

9  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.  Jotkin rekisterinpitäjän käyttämistä palveluntarjoajista ovat sijoittautuneet EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia. 

10  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy henkilötietoihisi sekä saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoistasi;
  • pyytää virheellisten henkilötietojesi korjaamista sekä tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojesi poistamista;
  • peruuttaa antamasi suostumus;
  • tietyissä tilanteissa pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
  • tietyissä tilanteissa saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

Voit käyttää oikeuksiasi olemalla yhteydessä meihin kohdassa 3 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Huomaathan, että voimme oikeuksiesi toteuttamiseksi joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta voimme tunnistaa sinut riittävällä tavalla.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa valituksen tekemistä saa osoitteesta: www.tietosuoja.fi.