Hiilinegatiivisuus on mahdollista vain kaukolämmön avulla

Globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää, että teknisiä hiilenpoistomenetelmiä ja hiilinegatiivisuutta lisätään.

Sidottu hiili voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi polttoaineeksi. Vaihtoehtoisesti se voidaan varastoida pitkäaikaisesti. Uudelleen käyttäminen mahdollistaa hiilineutraaliuden, mutta varastointi tekee päästöistä negatiiviset.

Nordic Ren-Gas tekee hiilidioksidista polttoainetta

Nordic Ren-Gas suunnittelee vedyn ja synteettisen polttoaineen tehdasta Tampereen Tarastenjärven jätteenpolttolaitoksen yhteyteen.

Tehtaan prosessissa sähköstä ja hiilidioksidista tehdään metaania ja huomattava määrä hiilineutraalia hukkalämpöä!

Nordic Ren-Gasin tehtaan toiminta pähkinänkuoressa

1

Tehdas tuottaa vetyä uusiutuvasta sähköstä.

2

Jätteenpolttolaitoksessa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen.

3

Vety ja hiilidioksidi yhdistetään, jolloin muodostuu metaania.

4

Prosessissa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen lämpöpumpulla ja siirretään kaukolämpöverkkoon.

5

Metaani hyödynnetään pitkän matkan raskaassa liikenteessä.

Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen ja varastoida Naistenlahti 3 voimalaitokselta

Tampereella otettiin vuonna 2022 askel lähemmäs kohti hiilinegatiivista energiantuotantoa, kun Tampereen Energia ja Tampereen kaupunki selvittivät, minkälaisia mahdollisuuksia liittyy hiilidioksidin talteenottamiseen Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen savukaasuista. Kun eloperäistä hiilidioksidia otetaan talteen bioenergiantuotannon yhteydessä ja varastoidaan pysyvästi, prosessi toimii suurena hiilinieluna.

Naistenlahti 3 -voimalaitoksen yhteyteen rakennettava hiilidioksidin talteenotto voisi vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 350 000 tonnia vuodessa.