Hiilinegatiivisuus on mahdollista vain kaukolämmön avulla

Globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää, että teknisiä hiilenpoistomenetelmiä ja hiilinegatiivisuutta lisätään.

Sidottu hiili voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi polttoaineeksi. Vaihtoehtoisesti se voidaan varastoida pitkäaikaisesti. Uudelleen käyttäminen mahdollistaa hiilineutraaliuden, mutta varastointi tekee päästöistä negatiiviset.

Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen ja varastoida Naistenlahti 3 -voimalaitokselta

Tampereella otettiin vuonna 2022 askel lähemmäs kohti hiilinegatiivista energiantuotantoa, kun Tampereen Energia ja Tampereen kaupunki selvittivät, minkälaisia mahdollisuuksia liittyy hiilidioksidin talteenottamiseen Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen savukaasuista. Kun eloperäistä hiilidioksidia otetaan talteen bioenergiantuotannon yhteydessä ja varastoidaan pysyvästi, prosessi toimii suurena hiilinieluna.

Naistenlahti 3 -voimalaitoksen yhteyteen rakennettava hiilidioksidin talteenotto voisi vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 350 000 tonnia vuodessa. 

Näin hiilidioksidin talteenotto toimii

1

Puut kasvavat metsässä

Samalla kun puu kasvaa, se sitoo hiilidioksidia itseensä.

2

Puun käyttö

Suurin osa puusta käytetään paperi- ja sahateollisuudessa. Sivuvirrat hyödynnetään energiaksi.

3

Kaukolämmön tuotanto

Pirkanmaalaisista metsistä tulevasta energiapuusta tehdään kaupunkilaisille energiaa Naistenlahdessa.

4

Talteenotto

Lämmön tuotannosta syntyvä hiilidioksidi otetaan piipun päästä talteen.

5

Käyttö ja varastointi

Talteenotetusta hiilidioksidista osa pysyväisvarastoidaan geologisiin muodostumiin Pohjanmerelle ja osasta tulee tuotteita kuten e-metaania liikennekäyttöön.