Energiamurros korostaa hiilidioksidipäästöttömän energiateknologian ja ympäristöystävällisen energiantuotannon käyttöönottoa. Energiamurroksen tarkoitus on myös vähentää energiankulutusta ja päästöjen haittoja.

Tavoitteena on ottaa käyttöön yhä enemmän hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävää energiantuotantoa, kuten aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, geotermistä lämpöä, aallonvoimaa ja biopolttoaineita, jotta korvataan uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita. Energiatehokkuutta lisätään ja vähennetään hukkaenergiaa.

Energiamurroksen onnistuminen edellyttää tahtoa ja tekoja

Energiamurroksen toteuttamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa ja kestävää energiantuotantoa tukevaa lainsäädäntöä sekä merkittäviä investointeja uuteen teknologiaan.

Energiamurroksen edut:

  • Uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy
  • Riippuvuus fossiilisesta energiasta vähenee
  • Energiaomavaraisuus kasvaa, kun riippuvuus tuontipolttoaineista vähenee
  • Energiatehokkuus paranee
  • Energiatietoisuus ja energiansäästö lisääntyvät
  • Hiilidioksidipäästöt pienenevät

Maailmanlaajuisen energiamurroksen tulevaisuuden näkymät ovat lupaavia, vaikka muutoksen vauhtiin ollaan tyytymättömiä. Suomi ja Tampereen Energia -konserni ovat kärkijoukoissa edistämässä energiamurrosta.