Monessa taloyhtiössä pohditaan lämmitysjärjestelmän vaihtamista, ja usein valintaa tehdään kaukolämmön tai maalämmön välillä. Koska lämmitysjärjestelmän vaihtokustannus on suuri, valintaa ei kannata tehdä ilman täsmällisiä laskelmia investoinnin kannattavuudesta sekä ymmärrystä taloyhtiön todellisista tarpeista.

Kumpi kannattaa valita – maalämpö vai kaukolämpö?

Maalämpö on kiinteistökohtainen lämmitysmuoto, joka hyödyntää maaperän sisältämää lämpöä lämmitykseen. Sähköllä toimiva maalämpöpumppu ottaa maaperän lämmön talteen ja siirtää sen talon lämmitysjärjestelmään.

Taloyhtiön on hyvä olla tarkkana maalämpöjärjestelmän mitoituksen suhteen, sillä jos maalämpökaivojen tuottama lämpö ei riitä, puuttuva lämpö tuotetaan pumpun sähkövastuksella. Tässä tilanteessa maalämpö on lähes verrattavissa sähkölämmitykseen. Koska maalämpö vaatii alussa suuren investoinnin, on laskelmissa huomioitava myös mahdollisen taloyhtiölainan koronnousu. Oikein mitoitetun maalämpöpumpun käyttöikä on noin 15–20 vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Jotta pumppu kestää käytössä mahdollisimman pitkään, sen toiminta on hyvä tarkistaa noin kerran kuukaudessa ja huolto on taloyhtiön vastuulla.

Kaukolämpö puolestaan perustuu lämmön siirtämiseen keskitetystä lämpökeskuksesta talon lämmitysjärjestelmään. Kaukolämpö on kätevä ja helppo tapa lämmittää suurempia asuinrakennuksia, sillä se ei vaadi omaa lämmönlähdettä eikä suuria investointeja. Kaukolämmön laitteistot kestävät tyypillisesti 20–25 vuotta. Laitteet eivät juuri vaadi huoltoa, mutta jos korjaustarpeita muodostuu, ne paljastuvat tekemässämme vuosittaisessa tarkistuksessa.

Onko maalämpö halvempi kuin kaukolämpö?

Koska maalämpöjärjestelmä käyttää sähköä lämmön tuottamiseen, sähkön hinta vaikuttaa maalämmön taloudelliseen kannattavuuteen merkittävästi. Jos sähkön hinta nousee nopeammin kuin kaukolämmön hinta, kaukolämpö on halvempi vaihtoehto. Kun maalämpöinvestointia suunnittelee, onkin hyvä tehdä laskelmia useilla erilaisilla sähkön hinnoilla ja huomioida myös esimerkiksi talven 2022–2023 huippuhinnat.

Tampereella kaukolämpö tuotetaan pääsääntöisesti uusiutuvilla lämmön lähteillä, kuten tuulivoimalla, metsien hakkuutähteillä ja hukkalämmöllä. Koska hinta ei ole riippuvainen sähkömarkkinoista tai fossiilisista tuontipolttoaineista, se on edullinen ja vakaa.

Lue lisää tamperelaisen kaukolämmön hinnasta.

Kannattaako kaukolämmöstä vaihtaa maalämpöön?

Maalämpö on kannattava valinta etenkin tiheästi asuttujen kaupunkialueiden ulkopuolella, kun esimerkiksi öljylämmitys halutaan vaihtaa ekologisempaan vaihtoehtoon. Mikäli kiinteistö taas sijaitsee kaukolämpöverkon alueella, kaukolämpö on tyypillisesti taloudellisesti kannattavampi valinta, kun huomioidaan myös investointi- ja huoltokulut sekä käyttökustannukset kuten sähkön hinta.

Kiinteistölle sopivin lämmitysmuoto riippuu siis useista tekijöistä, kuten asennus- ja huoltokustannuksista, ostetun energian hinnasta sekä halutuista ympäristövaikutuksista. Myös sillä on merkitystä, kuinka paljon taloyhtiö on valmis näkemään vaivaa lämmityksen eteen.

Lämmitysmuodon valintaKaukolämpöMaalämpö
Teknologian valinta, laitehankinnat, takuuasiatTampereen Energia huolehtiiTaloyhtiö vastaa
Asennus ja käyttöönottoTampereen Energia huolehtiiTaloyhtiö vastaa
Ylläpito ja huoltoTampereen Energia huolehtiiTaloyhtiö vastaa
Energiantuotantoon ja jakeluun liittyvän teknologian päivitysTampereen Energia huolehtiiTaloyhtiö vastaa
Vastuu häiriöttömästä lämmityksestäTampereen Energia huolehtiiTaloyhtiö vastaa
Sitoutuminen vähähiiliseen tuotantoonTampereen Energia huolehtiiTaloyhtiö valitsee
Hiilinegatiivinen energiantuotantoTampereen Energia huolehtiiEi mahdollista
Soveltuvuus kiinteistön muuttuviin tarpeisiin (esimerkiksi laajennus)Tampereen Energia huolehtiiTaloyhtiö selvittää

Kaukolämpö vai maalämpö kerrostalossa?

Lämmitys on kerrostalojen suurin yksittäinen kustannus, joten lämmitysjärjestelmän valinnalla on suuri merkitys asumisen kuluihin. Lämmitysjärjestelmän vaihdolla taloyhtiö voi saada säästöjä, mutta pahimmillaan tehdä tappiota. Tutkimusten mukaan kaukolämpö on edullisin vaihtoehto silloin, kun sähkön hinta nousee kaukolämmön hintaa nopeammin. Kaukolämpö on myös ainoa lämmitysmuoto, joka voi päästöjen muodostamisen sijaan sitoa niitä itseensä.

Lue lisää hiilidioksidin talteenotosta

Kaukolämpö vai maalämpö rivitalossa?

Kaukolämpö on huolettomuutta arvostavan rivitaloyhtiön valinta. Rivitalossa asuntoja on usein vähemmän kuin kerrostalossa, jolloin maalämmön vaatiman ylläpidon merkitys korostuu. Kun asukkaita on vähemmän, myös maalämpölaitteiston huollosta, säädöstä ja ylläpidosta vastaavien henkilöiden joukko on pienempi ja työmäärä yksittäistä asukasta kohden voi kasvaa suuremmaksi. Myös lämmitysjärjestelmän huoltokustannukset, kuten rikkoutuneen maalämpöpumpun vaihto, ovat todennäköisesti suuremmat per osakas kuin kerrostalossa. Haja-asutusalueella sijaitsevalle öljylämmitteiselle rivitalolle maalämpö sen sijaan on hyvä vaihtoehto!

Lähde: Tuore vertailu paljastaa kaukolämmön ja maalämmön kustannusten erot – Pitkä takaisinmaksuaika kääntää vaa’an kaukolämmön eduksi

Kaukolämpö taloyhtiössä

Lue lisää tamperelaisesta kaukolämmöstä sekä tutustu energiansäästövinkkeihin.