Konkreettisena tutkimuskohteena on se, miten hiilidioksidin talteenotto voisi tapahtua nyt rakenteilla olevassa Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksessa. Naistenlahdessa hiilinegatiivisuus on mahdollista silloin, kun poltetaan hiilineutraaleita polttoaineita, otetaan hiilidioksidi talteen ja varastoidaan se.

Tampereen Sähkölaitoksen tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030. Se on myös keskeinen osa Tampereen kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Hiilidioksidin talteenottaminen ja varastointi (Carbon Capture and Storage, CCS) yhdistettynä bioenergiaan on yksi konkreettinen keino vähentää hiilidioksidia ilmakehästä. Talteenotto voi ratkaista hiilineutraaliustavoitteen toteutumisen ja on siksi merkittävä asia koko Tampereenkin mittakaavassa.

Talteenottoon on saatavilla useita eri teknologioita, joiden soveltuvuutta Naistenlahti 3 -biovoimalaitokseen tarkastellaan selvitystyössä.

Mikä olisi talteenotettavalle hiilidioksidille sopiva loppusijoituspaikka tai hyödyntämiskohde?

Jotta varastointi olisi tehokas tapa vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, tulisi hiilidioksidin pysyä varastoituneena tuhansia vuosia. Hankkeessa kartoitetaan soveltuvimmat pysyvät varastointipaikat Euroopassa, sillä varastoitavat hiilidioksidimäärät ovat suuria. Hiilidioksidin kuljetusmahdollisuudet lopulliseen sijoituspaikkaan tutkitaan myös.

Jos hiilidioksidia ei varastoida loppusijoituspaikkaan, se voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi raaka-aineena teollisuudessa, jatkojalosteissa tai siitä voidaan tuottaa yhdessä vedyn kanssa synteettisiä polttoaineita esimerkiksi Q Powerin bioreaktoreilla ja Power-to-X-teknologialla. Vaikka selvitystyön pääpaino on pysyvässä varastoinnissa, myös nämä vaihtoehdot tutkitaan.

– Toisin kuin päästöoikeuksille, hiilidioksidin talteenotolle ei ole selkeää markkinaa, mikä olisi edellytys pilottia suurempien BECCS-projektien toteutukselle. Näyttää siltä, että yhteiskunnassa alkaa olla yhä enemmän tahtoa löytää hinta myös hiilidioksidin varastoinnille, pohtii Sähkölaitoksen Energiamarkkinat-yksikön johtaja Jukka Joronen.

Hiilidioksidin talteenottoprosessi tuottaa myös paljon hukkalämpöä, joka voidaan käyttää hyödyksi kaukolämmön tuotannossa.

Selvitys

Tutustu selvitykseen

Yhteistyössä Q Powerin kanssa toteutetusta selvityksestä käy ilmi, mikä on paras teknologia Naistenlahden hiilidioksidien talteenottoon.