1. Hinta: Tamperelaisen kaukolämmön hinta on pysynyt erittäin vakaana. Hinta on itse asiassa nyt 0,1 % matalampi kuin vuonna 2013. Hinnan vakauden takaa monipuolinen tuotantorakenne ja ajoissa tehty energiakäänne.
  2. Ympäristöteko: Kaukolämmön kehitystyö on meillä erittäin vilkasta ja otamme palettiimme mukaan yhä uusia tapoja tuottaa kaukolämpöä hiilineutraalisti. Naistenlahti 3 -biopolttolaitos valmistuu tänä vuonna ja hiilidioksidin talteenottohankkeita edistetään jatkuvasti.
  3. Huolettomuus: Asiakkaan ei tarvitse huolehtia energiamarkkinoiden myllerryksestä eikä lämmityksen 24/7-valvonnasta. Kaukolämpöverkossa asiakas ei sitoudu yhteen lämmönlähteeseen, vaan käytössä on joustava alusta, joka mahdollistaa monipuolisen lämmöntuotannon ja uusimmat teknologiat.

Vaikka kuluva talvi on ollut poikkeuksellinen sähkön korkean markkinahinnan vuoksi, ovat sähkön kokonaiskustannukset nousseet muutoinkin viimeisten vuosien aikana. Sähkön kokonaiskustannus (sis. markkinahinnan mukainen sähkö, sähkövero sekä sähkönsiirron hinta) on kasvanut vuodesta 2013 peräti 42 prosenttia vuoteen 2021. Korotukset tuntuvat erityisesti sähkö- ja maalämpölämmittäjien kukkarossa. Vastaavana aikana kaukolämmön hintakehitys Tampereella on ollut laskeva Energiateollisuuden tilaston mukaan.

– Haastamme yleisen hintakehityksen uusiutuvien energialähteiden monipuolisella käytöllä. Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon ansiosta saamme parhaan hyödyn polttoaineesta. Olemme myös vähentäneet maakaasun käyttöä radikaalisti, eikä meillä ole koskaan käytetty kivihiiltä. Pidämme asiakkaiden puolesta huolta, että lämmitys toimii, vaikka Ukrainan kriisin vuoksi polttoainemarkkinoilla on nyt haasteita, Mikko Erma kertoo.

Yli 100 miljoonan euron hankesuunnitelmat

Parhaillaan Tampereen Energia selvittää usean eri teknologian soveltuvuutta polttoon perustumattomaan kaukolämmön tuotantoon. Sähkölaitoksella yhteistyökumppaneineen on menossa mm. Tarastenjärven geolämpöpilotti, matalalämpöverkon pilotointi Hiedanrannassa, biohiilen tuotannon laajennussuunnittelu, vetypolttoaineen tuotantolaitoshanke, bioenergian hiilidioksidin talteenottohanke sekä sähkökattilahanke. Työn alla olevien hankkeiden kokoluokka on yli 100 miljoonaa euroa.