Tamperelainen kaukolämpö on yksi Suomen suurten kaupunkien halvimmista. Vakaa hinta perustuu siihen, että lämpöä tuotetaan uusiutuvilla ja kiertotalouteen perustuvilla energianlähteillä, kuten tuulivoimalla ja hukkalämmöllä.

Tuulivoimalla tuotetun sähkön käyttö tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa lisääntyy entisestään, kun rakennamme Lielahden voimalaitoksen tontillemme uuden sähkökattilalaitoksen. Laitokseen asennetaan kaksi 50 MW sähkökattilaa. Vuoden 2023 alussa Lielahden voimalaitokselle asennettiin ensimmäinen sähkökattilamme (45 MW) ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Lisäksi rakennamme lämmön varastointia varten kaksi 10 000 m3 kokoista, vettä täynnä olevaa akkua. Kaukolämpöakkuihin lataamme pääasiassa sähkökattiloilla tuottamaamme lämpöä ja käytämme sitä joustavasti kaukolämpöasiakkaidemme tarpeiden mukaan. Akkujen tehtävänä on myös toimia kuorman tasaajina kaukolämpöverkostossa.

Olemme sitoutuneet Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteeseen. Näillä noin 20 miljoonan euron investoinneilla lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossamme samalla, kun fossiilisten polttoaineiden osuus kapenee entisestään. Kun sähkökattilat saadaan käyttöön vuoden 2025 aikana, fossiilisten polttoaineiden osuus tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa tippuu noin kolmeen prosenttiin.

Sähkökattilalaitoksen sekä kaukolämpöakkujen edellyttämät maanrakennus- ja perustustyöt alkavat 15. heinäkuuta. Maanrakennustöihin kuuluu mm. teräsponttien asennusta. Ponttien lyönti maahan aiheuttaa melua lähialueelle. Häiritsevää melua aiheuttavia töitä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–20 ja mahdollisesti lauantaisin klo 8–17. Pääosa meluavista töistä saadaan valmiiksi joulukuun 2024 aikana.

Työmaan aikataulu

  • Maanrakennus- ja perustustyöt: 07–12/2024
  • Sähkökattilarakennuksen rakentaminen: 12/2024–03/2025
  • Kaukolämpöakkujen rakentaminen: 11/2024–06/2025
  • Kone- ja laiteasennukset: 02–06/2025
  • Käyttöönotto: 06–10/2025 

Lisätiedot

Projektitoiminnan päällikkö Erkki Suvilampi
Puhelin 040 508 2397, etunimi.sukunimi@tampereenenergia.fi
Projektipäällikkö Jani Kujanpää, puh. 040 865 7810