Sähkökattila toimii kuten jättimäinen vedenkeitin: se tuottaa sähköstä lämpöä teollisen mittakaavan vesisäiliöön. Vesisäiliö toimii kuumavesivaraajana, josta johdetaan lämpöä kaukolämpöverkostoon lämmittämään kaukolämpökoteja ja -yrityksiä.  

Lielahden sähkökattilaa hyödynnetään erityisesti talvipakkasilla korvaamaan fossiilisia polttoaineita silloin, kun uusiutuvaa sähköä on runsaasti saatavilla. Sähkökattilan rakennuspaikaksi valikoitui Lielahti, jotta sähkökattila parantaa läntisen Tampereen kaukolämmön toimitus- ja huoltovarmuutta kovilla pakkasilla.

Sähkökattilan rakentamisen kustannus on noin kolme miljoonaa euroa ja sähkökattilan toimittaa norjalainen PARAT Halvorsen AS. Sähkökattila otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023.

Sähkökattila vakauttaa kaukolämmön hintaa

Sähkökattila lisää sähkö- ja lämpöjärjestelmään joustavuutta, vakautta ja toimitusvarmuutta. Kaukolämpöverkko hyödyntää sähkölämmitystä yhtenä lämmönlähteenä huomattavasti ympäristöystävällisemmin kuin talokohtaiset ratkaisut, joilla ei ole mahdollisuutta vaihdella lämmitysmuodosta toiseen. Sähkökattila tarjoaa mahdollisuuden tasoittaa sähköntuotannon ja lämmönkulutuksen piikkejä.

Sähkökattilaa on tarkoitus ajaa etenkin edullisimpina pörssisähkön tunteina, jolloin se vakauttaa myös kaukolämmön hintaa. Koska halvimmat tunnit ovat Suomessa tyypillisesti niitä, jolloin tuulivoimaa on tarjolla runsaasti, investointi tukee uusiutuvan energian tuotantoa ja auttaa lyhentämään siirtymää uusiutuvaan sähköntuotantoon.

Sähkökattila on osa puhdasta lämmöntuotantojärjestelmäämme

Tampereen Energia tuottaa kaukolämpöä noin 250 000 asukkaalle Tampereen seudulla. Kun sähkökattila käyttää uusiutuvaa sähköä, sen tuottama kaukolämpö on myös uusiutuvaa. Lielahteen rakennettava sähkökattila vahvistaakin Tampereen Energian tukemaa Hiilineutraali Tampere 2030 -strategiaa.

– Tamperelaisen kaukolämmön päästöt ovat pienentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana jo yli 50 % ja tämän investoinnin myötä erityisesti talviajan päästöjä saadaan pienennettyä entisestään, iloitsee Tampereen Energian liiketoimintajohtaja Marko Lundström.

Sähkökattilainvestoinnilla mahdollistetaan alueellisesti noin 16 000 tonnin CO2-päästövähentymä.

Tampereen Energian energiantuotanto muuttuu päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana

Tampereen Energian kaukolämpöverkko lämmittää yli 80 % Tampereen kodeista ja yrityksistä, joten kaukolämpöasiakkainamme suurin osa tamperelaisista osallistuu päästöttömän, puhtaan ja kilpailukykyisen Pirkanmaan toteuttamiseen.

Hyvien investointipäätösten ansiosta olemme vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi ja lisänneet mm. kiertotalouden ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. Kaukolämmön hinta onkin Tampereella pystytty pitämään hyvin vakaana, toisin kuin kaukolämmöstä yleisesti ajatellaan, Lundström kiteyttää.