Vatialan lämmönsiirrinasema on solmukohta Tampereen Sähkölaitoksen ja Kangasalan Lämmön verkon välillä. Kangasalan verkko on jaettu useampaan erillisverkkoon; Vatialan lämmönsiirrinaseman kautta on mahdollista tuottaa jopa 100 % koko kyseisen erillisverkon vaatimasta tehosta.

Kangasalan verkon kannalta olennaista on, että Sähkölaitoksen lämmön ansiosta Kangasalan Lämpö voi vähentää fossiilisten polttoaineiden eli kaasun ja öljyn käyttöään. 

Tampereen Sähkölaitokselle uusi lämmönsiirrinasema on jatkoa kaukolämpöverkkomme yhteiseen ja yhtenäiseen ketjuun, joka perustuu yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin.