Kaikki Tampereen Energian kaukolämpö on Lähilämpöä, sillä se tuotetaan nimensä mukaisesti lähellä, paikallisissa voima- ja lämpölaitoksissa pääosin lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Keskimäärin noin 80 % Lähilämmöstä tuotetaan tällä hetkellä uusiutuvilla energianlähteillä kuten metsien hakkuutähteillä sekä alueen yrityksissä syntyvällä hukkalämmöllä.

Uusinta teknologiaa ja ilmastofiksuja lämmön lähteitä

Kaukolämmön vahvuus on sen kyky hyödyntää mitä moninaisempia ja ilmastoystävällisiä lämmön lähteitä, joten myös me etsimme jatkuvasti keinoja tiputtaa päästömme nollaan ja tulevaisuudessa jopa miinukselle.

Hiilidioksidin talteenottoteknologiat mahdollistavat tavoitteemme siitä, että Lähilämpömme on vuoteen 2040 mennessä jopa hiilinegatiivista!

Tamperelaisen kaukolämmön hinta on edullinen ja vakaa

Tekemämme energiakäänne näkyy jo nyt.

Pitkäjänteinen työmme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on paitsi laskenut tuottamamme lämmön hiilidioksidipäästöjä myös vaikuttanut lämmön hintaan. Koska emme ole riippuvaisia fossiilisista tuontipolttoaineista tai sähkömarkkinoiden heilahteluista, asiakkaamme voivat nauttia vakaista hinnoista.

Teemme lämmöstä hiilineutraalia

Tamperelainen kaukolämpö on huoletonta ja paikallisesti tamperelaisille tuotettua lämpöä. Se syntyy lähellä, voimalaitoksissamme sekä lämpökeskuksissamme ympäri Tampereen seutua.

Käytämme lämmöntuotannossamme pääosin uusiutuvia biopolttoaineita, joita saadaan pääosin Pirkanmaalta joko suoraan metsästä tai Pirkanmaan metsäteollisuuslaitosten jäte- ja sivuvirroista. Myös tuulivoiman sekä hukkalämpöjen osuus lisääntyy jatkuvasti.