Tuoreen Lappeenrannan yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan (Tielinen 2022) taloyhtiöille kannattavin vaihtoehto on pysyä kaukolämmössä, jos sähkön hinta nousee kaukolämmön hintaa nopeammin. Ukrainan tilanteen sekä vihreän siirtymän myötä Suomen sähköntuotannon lähteissä on tapahtunut suuri muutos viimeisen runsaan vuoden aikana. Sen seurauksena sähköhinnat ovat muuttuneet nopeatempoisesti ja isolla hintahaarukalla vaihteleviksi, sillä hinta voi vaihdella negatiivisesta useisiin kymmeniin sentteihin kilowattitunnilta.

Eniten sähköä käyttävät maksavat eniten?

Sähkön hintavaihtelut huomioidaan myös kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, joissa asiakkaan kulutusprofiili nostaa sellaisten asiakkaiden hintaa, joiden kulutus keskittyy talven kylmimmille ajanjaksoille. Maalämpöön investoineille taloyhtiöille tämä näkyy jo nyt siten, että maalämpöinvestoinnin lisäksi maksetaan aiempaa korkeampia sähkölaskuja. Se luo korotuspaineita hoitovastikkeille.

Tampereella kaukolämmön reaalihinta sen sijaan on laskenut vuodesta toiseen, sillä fossiilisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannossa on pienentynyt systemaattisesti ja pienenee yhä. Tamperelainen kaukolämpö on yhdistelmä erilaisia lämmönlähteitä, joiden käyttöä optimoidaan tunti tunnilta sen mukaan mikä tuotantotapa on kulloinkin edullisin. Tuotamme kaukolämpöä muun muassa sähkökattiloilla, hukkalämpöjä hyödyntämällä sekä yhdyskuntajätettä että erilaisia polttoaineita polttamalla. Näin tulee olemaan myös jatkossa.

Kaukolämmön hintakehitys

Investoinnin takaisinmaksuaika sekä kannattavuus voivat heitellä rajusti

Investointipäätöstä tehdessä onkin erittäin tärkeää ymmärtää se, että kukaan ei pysty varmuudella ennustamaan tulevien vuosikymmenien energiahintoja ja tämän takia investoinnin takaisinmaksuaika sekä kannattavuus voivat heitellä rajusti. Prosentinkin virhe laskelmissa voi muuttaa teidän taloyhtiönne kohdalla hankkeen nettonykyarvoa kymmenillä tuhansilla euroilla.

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, tamperelaisen kaukolämmön keskimääräinen vuosittainen hinnankorotusprosentti on viimeisen kymmenen vuoden ajalta vain noin yhden prosenttiyksikön. Jos laskelmissa käytetään tätä korkeampaa arviota, alkaa lopputulos väistämättä virheellisesti vääristyä maalämmön eduksi.