Sähkön tukkuhinta nousi vuonna 2021 uuteen ennätykseensä. Tukkuhinta määräytyy pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä, ja maakohtaiset hintaerot johtuvat siirtokapasiteetin pullonkauloista maiden välillä. Sähkön keskimääräinen tukkuhinta on vaihdellut 30-50 euron välillä megawattitunnilta, nyt loppuvuoden poikkeusolosuhteet sähkömarkkinoilla nostivat koko vuoden 2021 keskihinnan 72 euroon. Hurjimmillaan joulukuussa 2021 käytiin tuntihinnoissa yli 1000/MWh tasolla, mikä on yli euro/kWh!

Sähkönhinnan korotukset tuntuvat sähkö- sekä lämpöpumppulämmittäjän kukkarossa

Vaikka kuluva talvi on ollut poikkeuksellinen sähkön korkean markkinahinnan vuoksi, ovat sähkön kokonaiskustannukset nousseet muutoinkin viimeisten vuosien aikana. Sähkön kokonaiskustannus, joka sisältää markkinahinnan mukaisen sähkön, sähköveron sekä sähkönsiirron, on kasvanut vuodesta 2013 noin 42 prosenttia vuoteen 2021. Korotukset tuntuvat erityisesti sähkö- sekä lämpöpumppulämmittäjän kukkarossa.

Markkina-analyytikkojen mukaan tämä talvi ei todennäköisesti jää ainoaksi hintatornadoksi, vaan nyt jo ennakoidaan, että sähkömarkkinoilla on kiehuntaa mahdollisesti myös ensi talvena. Tänä talvena monien myyntiyhtiöiden ennakoidaan tehneen merkittäviä tappioita kiinteähintaisten määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten vuoksi. Sähköyhtiön ottavat jatkossa tarkemman linjan hinnoittelussaan ja pyrkivät ennakoimaan riskejä aiempaa tarkemmin, mikä voi aiheuttaa hintapainetta.

– Odotettavissa olevat talvien hintapiikit tullaan hinnoittelemaan myös määräaikaisiin sopimuksiin nykyistä tarkemmin, ennakoi Tampereen Energian asiakkuusjohtaja Mikko Erma.

– Toisaalta nyt voidaan sanoa, että hintavakaa kaukolämpö on varmin tapa suojata sähkölasku.

Tamperelaisen kaukolämmön hinta määräytyy paikallisesti

Kaukolämmön hinta määräytyy paikallisesti, eikä kaukolämmön hintoja heilutella pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla. Hinta on sähkömarkkinoista riippumaton ja siksi erittäin hintavakaa. Energiateollisuuden tilaston mukaan kaukolämmön hintakehitys Tampereella on ollut laskeva vuosien 2013–2021 aikana. Tuolloin kaukolämmön hinta on laskenut keskimäärin 0,1 prosenttia vuodessa. Tampereen Energian kaukolämmöstä yli puolet syntyy uusiutuvista energialähteistä

– Samalla ajanjaksolla 2013-2021 sähkön kokonaiskustannus on noussut 42 % ja kaukolämmön kustannus on pysynyt ennallaan. Kumpaan ratkaisuun sinä mieluummin sitoutuisit, Erma kysyy.