Energiaremontti on aina suuri investointi, jonka suunnitteluun kannattaa käyttää huolellisesti aikaa ja asiantuntija-apua. Lämmönlähteessä käytettävän energian hinnan ja ekologisuuden lisäksi valintaan vaikuttavat muun muassa rakennuksen koko, sijainti, energiankulutus, lämmitysmuodon huolettomuus sekä investointi- ja käyttökustannukset.

Suunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia, mihin nykyisessä lämmitysjärjestelmässä ollaan tyytyväisiä ja mitä halutaan muuttaa. Myös tavoitteiden listaaminen on tärkeää: halutaanko yhtiössä saavuttaa esimerkiksi säästöjä tai pienentää energiankäytön päästöjä. Samassa yhteydessä on hyvä hetki ottaa kantaa myös siihen, halutaanko uuteen järjestelmään liittää esimerkiksi viilennys, sähköautojen latausmahdollisuus tai aurinkopaneelit.

Ennen energiaremonttia

Taloyhtiön kannattaa selvittää, miten energiatehokkuutta ja olemassa olevan lämmitysjärjestelmän toimintaa voi parantaa. Jo pienillä teoilla voidaan saada suuria säästöjä!

Lämmitysjärjestelmän vaihtoa edeltää huolellinen suunnittelu

Kun taloyhtiö pohtii energiaremonttia, vaihtoehtoja ovat useimmiten kaukolämmityksessä pysyminen tai maalämpöön vaihtaminen. Ne on myös mahdollista yhdistää, jolloin kyse on lämpöpumpun ja muun lämmönlähteen yhdistelmänä toimivasta hybridiratkaisusta.

Tärkeintä on perehtyä vaihtoehtoihin huolella, jotta lopputuloksena on tarpeisiin vastaava ja pitkäikäinen lämmitysjärjestelmä.

Vaihtoehtoja taloyhtiön lämmitysjärjestelmäksi

Kaukolämpö

Tamperelainen kaukolämpö on ekologista ja tehokkaasti tuotettua lämpöä, joka toimitetaan perille putkiverkostolla. Taloyhtiölle kaukolämpö näkyy lähinnä huolettomuutena, sillä laitteistot kestävät tyypillisesti 20–25 vuotta eikä niissä juuri ole huoltotarpeita. Kaukolämpö on myös helposti skaalattava lämmitysjärjestelmä, sillä lämpöä voidaan toimittaa ilman lisäinvestointeja aina juuri sen verran, kuin kiinteistö tarvitsee.

Kaukolämpöverkoston vahvuus on sen kyky hyödyntää erilaisia lämmön lähteitä ja uusinta teknologiaa. Tampereella kaukolämpöä tuotetaan esimerkiksi yritysten hukkalämmöllä, tuulivoimalla ja biopolttoaineilla. Lämmön lähteet valitaan niiden hinnan, saatavuuden ja ekologisuuden mukaan. Taloyhtiö voi luottaa siihen, että saa lämpöä aina parhaaseen hintaan ja parhailla mahdollisilla tavoilla tuotettuna. Kaukolämmön päästöt ovat Tampereella jopa vähäpäästöistä sähköä pienemmät.

Kaukolämpö sopiikin parhaiten taloyhtiöille, jotka arvostavat lämmityksen vakaata hinnoittelua sekä huolettomuutta.

Lue lisää kaukolämmön ja sähkön päästöjen eroista.

Maalämpö

Maalämpö on geoenergiaa eli kallioperään ja maaperään varastoitunutta energiaa, joka on peräisin pääosin auringosta. Lämpö saadaan kallioon poratusta kaivosta talteen maalämpöpumpulla, joka toimii sähköllä. Maalämmön laitteisto on taloyhtiön omaisuutta, joten taloyhtiö huolehtii sen toimivuudesta ja huolloista itse. Maalämpöpumpun elinkaari on noin 15–30 vuotta.

Maalämmön mitoitus edellyttää tarkkuutta, sillä jos järjestelmän teho ei riitä, tarvittava lämpöenergia tuotetaan pumpun sähkövastuksella. Tällaisessa tilanteessa maalämpö on lähes verrattavissa sähkölämmitykseen. Maalämmön ekologisuuteen ja hintaan vaikuttaakin se, minkälainen sähkösopimus taloyhtiöllä on.

Maalämpö on erityisen hyvä valinta silloin, kun kiinteistö sijaitsee tiheän kaupunkialueen ulkopuolella ja haluaa vaihtaa esimerkiksi öljylämmityksen ekologisempaan vaihtoehtoon.

Hybridilämpö

Hybridilämmityksessä kiinteistö käyttää kahta tai useampaa lämmitysmuotoa joko rinnakkain tai vuodenajan mukaan sen perusteella, mikä energiamuoto milloinkin on halvimmillaan. Se mahdollistaa esimerkiksi toimintavarman kaukolämmön ja kiinteistökohtaisen lämpöpumppuratkaisun yhdistämisen, jolloin pumpun tuottama energia vähenee talven kovimmilla pakkasilla. Se on myös huoltovarma ratkaisu, sillä jos maalämpöjärjestelmä rikkoutuu, eikä varaosia ole saatavilla, taloyhtiö voi turvautua toimitusvarmaan kaukolämpöön.

Hybridilämmitysjärjestelmän investointikustannus on usein myös pienempi kuin maalämpöjärjestelmään investointi.

Vinkit lämmitysmuotojen vertailuun taloyhtiöille

  1. Laske kustannukset tarkasti ja vertaile vaihtoehtoja eri hinnoilla. Investoinnin lisäksi myös lämmönlähteen käyttämän energianhintaan on syytä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi sähkön hinnan vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka kannattava lämmitysratkaisu on. Suunnittelijalta on hyvä pyytää laskelmat, joista käy ilmi järjestelmän kuluttaman energian hinta myös pahimmissa mahdollisissa skenaarioissa kuten talvella 2022. Myös investointiin käytettävän lainan kustannuksia on hyvä vertailla eri korkotasoilla.
  2. Selvitä alueesi kaukolämmön todelliset kustannukset. Esimerkiksi maalämpöinvestoinnin kannattavuus lasketaan siten, että maalämmön kokonaiskustannusta peilataan ennakoituun kaukolämmön kustannustasoon. Kaukolämmön hinta on kuitenkin vahvasti alueellinen, joten toisen alueen hintatietoja käyttämällä investointilaskelman tulos johtaa harhaan. Tampereella kaukolämmön reaalihinta on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut, ja keskimääräinen vuotuinen korotusprosentti on ollut vain noin yhden prosentin verran.
  3. Pohdi, kuinka paljon olette valmiita näkemään vaivaa. Lämmitysmuodot eroavat toisistaan muun muassa sen osalta, kuka niihin kuuluvasta laitteistosta pitää huolta, kuinka usein laitteisto pitää uusia ja miten helppo niihin liittyviä varaosia on saada. Myös laitteiston mitoitukseen ja riittävyyteen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta lämpöä riittää säällä kuin säällä ja myös tulevaisuudessa, jos lämmön tarve esimerkiksi kasvaa.
  4. Varmista, että kiinteistön sähköliittymä kestää kuormituksen. Lämpöpumppuratkaisut kasvattavat kiinteistön sähkötehon tarvetta, ja joissain tapauksissa se edellyttää muutoksia taloyhtiön sähköinfraan kuten kaapelointeihin. Suurempi sulakekoko nostaa myös sähkön perusmaksua. Jos samaan aikaan toteutetaan sähköautojen latausratkaisu, kannattaa huomioida, että myös se kuormittaa sähköliittymää ja lisää entisestään tarvetta suurentaa liittymää.
  5. Tutustu lämmitysjärjestelmän hyötysuhteesta kertoviin lukuihin. Lämpöpumpun vuosihyötyä kuvaava suhdeluku SCOP kuvaa pumpun todellista hyötysuhdetta parhaiten.

Ilmainen opas

Pohtiiko taloyhtiönne kaukolämmön vaihtamista maalämpöön?

Laadimme käyttöösi oppaan, jonka avulla voit arvioida energiaremontin kannattavuutta juuri teidän taloyhtiössänne.