Vaikuttavuus edellyttää laajempaa näkökulmaa

Uuden strategiamme ja terävöitetyn visiomme avulla haluamme sekä osoittaa paikkaamme muutoksessa että laajentaa energian ympärillä käytävää keskustelua. Jos haluamme saada aikaan todellista vaikuttavuutta, emme enää voi tarkastella energiankäyttöön liittyviä haasteita ja ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä vain yhdestä näkökulmasta. Kun lämmitys, jäähdytys ja sähkö yhdistetään tehokkaaksi ja älykkäästi ohjatuksi järjestelmäksi, saadaan aikaan tuloksia, jotka eivät muutoin olisi mahdollisia.

Juuri siksi nimemme muuttuu. Uudella nimellämme haluamme alleviivata tehtäväkenttämme monialaisuutta. Se ei sulje vanhaa pois, mutta antaa mahdollisuuden tehdä paljon enemmän. 

Tampereen Sähkölaitos on nyt Tampereen Energia.

Yksin emme onnistu

Vaikka strategiamme ja nimemme ovat uudet, emme lähde matkaan tyhjältä pöydältä. Viime vuosina olemme saavuttaneet lukuisia virstanpylväitä, jotka luovat meille hyvät edellytykset tavoittaa asettamamme rohkea visio. Meillä on Euroopan suurin järviveteen perustuva jäähdytyksen tuotantolaitos, otimme ensimmäisten joukossa käyttöön sähkökäyttöisen lämpökattilan ja Naistenlahden biovoimalaitoksen myötä valtaosa energiastamme tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Olemme kovaa vauhtia painamassa tuotantomme päästöt niin alas kuin nykyisen teknologian rajoissa on mahdollista.

Ei kuitenkaan riitä, että tuotanto on trimmattu äärimmilleen. Myös kulutukseen on kiinnitettävä huomiota, sillä uusiutuvillakin energianlähteillä on rajansa, eikä polttoon perustumatonta tuotantoa ole vielä mahdollista hyödyntää riittävässä mittakaavassa. Juuri tästä syystä olemme nostaneet kumppanuuden ja yhteistyön strategiamme keskeisimmäksi elementiksi. Meillä on olemassa valmiudet ja teknologia energiankulutuksen pienentämiseksi, mutta tarvitsemme rinnallemme asiakkaitamme, joilla on tahtoa tehdä hyvistä aikomuksistamme totta.

Tarvitsemme rinnallemme asiakkaitamme, joilla on tahtoa tehdä hyvistä aikomuksistamme totta.

Asiakkaidemme lisäksi tulemme tekemään yhä tiiviimpää yhteistyötä muiden energia-alan toimijoiden ja sidosryhmiemme kanssa. Se aika on ohi, että jokainen yhtiö valmistautuisi tulevaisuuteen yksinään. Kun yhdistämme voimamme, voimme perehtyä uusiin teknologioihin ja alamme kehityskulkuihin entistäkin syvällisemmin – samalla oppien toistemme onnistumisista.

Uusi brändi tekee strategiamme näkyväksi

Uuden strategiamme ja nimemme myötä myös brändimme oli uudistuttava. Uusi brändimme kuvaa Tampereen Energiaa sellaisena kuin olemme tänään ja antaa meille mahdollisuuden vahvistaa näkyvyyttämme niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Uusi brändimme onkin investointi asiakkaisiimme ja kunnianosoitus työntekijöillemme: sen myötä meillä on entistä monipuolisemmat työkalut kertoa teoistamme ja osaamisestamme niiden ansaitsemassa laajuudessa. Ennustamme tulevaa, tuomme puheenaiheita julkiseen keskusteluun ja ennen kaikkea jaamme vuosikymmenten kokemustamme ympärillemme.

Meillä on vahva luotto siihen, että jos kaikki energiayhtiöt aina kansalliselta globaalille tasolle toimivat kuten me Tampereella toimimme, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on mahdollista.