Kohta 4.2 täydennys siten, että lämmönmyyjällä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle etukäteen tämän kiinteistössä tehtävistä asennus-, korjaus- ja tulitöistä. Kiireellisistä töistä on ilmoitettava heti kuin mahdollista.

Kohta 4.9 tarkennus sanalla ”välitön”. Asiakkaan tulee järjestää lämmönmyyjälle välitön pääsy lämmönjakohuoneeseen ja muihin tiloihin, joissa on lämmönmyyjän johtoja tai laitteita.

Kohta 4.10 tarkennus sanalla ”viipymättä”. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa lämmönmyyjälle havaitsemistaan vioista ja häiriöistä lämmönmyyjän kaukolämpöjohdoissa ja laitteissa.

Kohta 6.2 uutena. Lämmönmyyjä huolehtii kustannuksellaan mittauksen asianmukaisesta tietoturvasta laitteidensa ja järjestelmiensä osalta. Lämmönmyyjä ei vastaa viestintäverkoissa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista lämmönmyyjästä riippumattomista tekijöistä tai niiden seurauksista.

Kohta 6.6 (aiemmin 6.5) tarkennus sanalla ”reaaliaikainen”. Asiakkaalla on kustannuksellaan oikeus saada reaaliaikaista mittaustietoa omiin järjestelmiinsä.

Kohta 6.11 uutena. Lämpölasku on annettava asiakkaalle maksutta ja asiakkaan niin halutessa sähköisenä.

Kohta 6.12 uutena. Laskutus voi perustua asiakkaan arvioituun käyttöön ainoastaan, jos asiakas ei ole toimittanut ei-etäluettavaa mittarilukemaa tai kun mittari on vioittunut.

Jos lämpölaskun kulutus on arvioitu, ohessa tulee olla selvitys siitä, miten määrä on laskettu (uusien sopimusehtojen kohta 6.13).

Kohta 6.14 uutena. Asiakas voi vaatia hyvitystä tai lämmönmyyjä lisäveloitusta, on asiakkaalla oikeus saada vaadetta koskevan jakson aikaiset kulutus- ja mittaustiedot veloituksetta.

Kohta 6.18.1 (aiemmin 6.15) tarkennettu. Kuluttajalta saa periä maksumuistutuksesta maksua enintään perintälain mukaisesti.

Kohdat 6.22 ja 6.23 uusina. Lämmönmyyjän tulee asettaa kulutus- ja laskutustiedot asiakkaan saataville maksutta ja tosiasialliseen kulutukseen perustuvat kulutustiedot kerran kuukaudessa (ei-etäluettavan mittarin tiedot neljä kertaa vuodessa).

Kohta 6.24 uutena. Asiakkaalle annetaan laskutuksen yhteydessä laskutustiedot vähintään kerran vuodessa, jotta asiakas voi vertailla tietoja aiempaan lämmönkäyttöön ja kustannuksiin sekä muihin vastaaviin asiakkaisiin.

Vakuuden vaatimisen perusteita on täydennetty kohdassa 7.1. Lisäksi uudessa kohdassa 7.4 on selvennetty, mihin lämmönmyyjä saa vakuutta käyttää ja että lämmönmyyjä voi vaatia asiakkaalta vakuuden täydennystä.

Kohta 9.1 a) Lämpölaskun määrän tulee olla nykyään vähintään 500 euroa (aiemmin 400 euroa).

Kohta 10.3 päivitys. Lämmöntoimituksen aloituksen viivästymisviikoilta maksetaan 10 % jokaiselta alkaneelta viikolta, myös ensimmäiseltä (aiemmin 5 %) ja enintään 3 000 € (aiemmin 1 700 €).

Kohdat 12.1 ja 12.5 tarkennus. Aiemmin kerrottu vain lämmönmyyjän viivästyksestä ja virheestä, mutta uusissa ehdoissa mainitaan myös vialliset johdot ja laitteet.

Kohta 13.4a (aiemmin 13.3a) tarkennus. Lämpösopimuksen välittömään purkamiseen lisätty: ”..eikä konkurssipesä sitoudu lämpösopimukseen”.

Kohta 13.4 d lisäys. Lämmön myyjä voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos keskeytystä ei ole voitu toteuttaa asiakkaasta johtuvasta syystä ja keskeytyksen edellytysten täyttymisestä on kulunut vähintään kuukausi.

Kohta 14.3.1 uutena. Kuluttajan lämpösopimuksen voi purkaa päättymään välittömästi kuitenkin näiden sopimusehtojen 9.1 a) kohdan tarkoittamassa maksulaiminlyönnin tapauksessa aikaisintaan kuukauden kuluttua lämmöntoimituksen keskeyttämisestä.