Tätä kaasun energiakaupan hinnoittelua sovelletaan Tampereen Energia Oy:n kaasun myyntisopimuksiin.
Hinnoittelu perustuu maakaasumarkkinalakiin ja siihen liittyviin asetuksiin sekä Energiamarkkinaviraston antamiin
päätöksiin ja ohjeisiin.

Hinnasto on voimassa kaikille Tampereen Energia Oy:n kaasun jakeluverkon toimitusvelvollisuuden piirissä oleville
asiakkaille. Hinnoittelu on 1.12.2022 alkaen voimassa toistaiseksi. Hinnat on julkaistu verottomina

Kaasun energiakaupan hinnoittelu

Hinnoittelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Kaasun energiahinta määritetään maakaasun ylemmän lämpöarvon
(HHV) perusteella ja se muodostuu seuraavasti:

Energiamaksu [€/MWh] määräytyy toimituskohteessa kulutetun kaasuenergian perusteella. Toimituskohteen
maksuluokka 1-4 määräytyy vuosittaisen toimituskohteen kaasunkulutuksen perusteella.

Kaasun energiahinta muodostuu Trading day-indeksistä lisättynä alla esitetyn taulukon mukaisella
luokkakohtaisella kustannuksella. Trading day on kuukausittain vaihtuva kaasupörssin hintaindeksi. Indeksiä voi seurata oositteessa https://www.powernext.com/futures-market-data.

EnergialuokkaToimitus-
kohteen
vuosienergia
[MWh]
Trading day-
indeksin päälle
lisättävä kustannus
[€/MWh]
Asiakkaan kaasun
energiahinta
[€/MWh]
10 – 1 00021,0Trading day -indeksi + 21,00
21 000 – 10 00019,5Trading day -indeksi + 19,50
310 000 – 25 00018,0Trading day -indeksi + 18,00
425 00017,6Trading day -indeksi + 17,60

Asiakkaan energiamaksu sisältää kantaverkon kustannuksia, kulutusprofiilin kustannuksia, myyjän katteen ja
kaasuenergian hankinnan kustannuksia.