Tätä kaasun energiakaupan hinnoittelua sovelletaan Tampereen Energia Oy:n kaasun myyntisopimuksiin.
Hinnoittelu perustuu maakaasumarkkinalakiin ja siihen liittyviin asetuksiin sekä Energiamarkkinaviraston antamiin
päätöksiin ja ohjeisiin.

Hinnasto on voimassa kaikille Tampereen Energia Oy:n kaasun jakeluverkon toimitusvelvollisuuden piirissä oleville
asiakkaille. Hinnoittelu on 1.12.2022 alkaen voimassa toistaiseksi. Hinnat on julkaistu verottomina

Kaasun energiakaupan hinnoittelu

Hinnoittelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Kaasun energiahinta määritetään maakaasun ylemmän lämpöarvon
(HHV) perusteella ja se muodostuu seuraavasti:

Energiamaksu [€/MWh] määräytyy toimituskohteessa kulutetun kaasuenergian perusteella. Toimituskohteen
maksuluokka 1-4 määräytyy vuosittaisen toimituskohteen kaasunkulutuksen perusteella.

Kaasun energiahinta muodostuu kuukausittain vaihtuvasta ICIS HEREN TTF MA-indeksistä lisättynä alla esitetyn taulukon mukaisella luokkakohtaisella kustannuksella. Voit seurata indeksejä osoitteessa https://www.powernext.com/futures-market-data.

Energia-
luokka
Toimitus-
kohteen
vuosienergia
[MWh]
ICIS HEREN TTF MA-
indeksin päälle
lisättävä energiamaksu
[€/MWh]
Asiakkaan kaasun
energiahinta
[€/MWh]
10 – 1 00021,0ICIS HEREN TTF MA -indeksi + 21,00
21 000 – 10 00019,5ICIS HEREN TTF MA -indeksi + 19,50
310 000 – 25 00018,0ICIS HEREN TTF MA -indeksi + 18,00
425 00017,6ICIS HEREN TTF MA -indeksi + 17,60

Energiamaksusi sisältää kantaverkon kustannuksia, kulutusprofiilin kustannuksia, myyjän katteen ja
kaasuenergian hankinnan kustannuksia.