Eri lämmitysratkaisuja voi vertailla monesta näkökulmasta, joista tärkeimmäksi nousee kuitenkin tyypillisesti hinta. Myönnetään: eri energiamuotojen vertailu talouden näkökulmasta on vaikeaa, jopa asiantuntijalle. Usein uskottavienkin tahojen tekemät laskelmat perustuvat olettamuksille, joissa pieni heitto yhdessä muuttujassa (korkotaso, investoinnin kuoletusaika, kilpailevan energiamuodon hinnan kehitys jne.) vaikuttaa johtopäätökseen radikaalilla tavalla.  

Näin on asian laita erityisesti silloin, kun vertaillaan kaukolämmön ja maalämmön hintaa: arviot menevät pieleen jo siitä yksinkertaisesta syystä, että kaukolämmön hinta vaihtelee alueittain paljonkin. Ja tässä kohtaa tulee jokaiselle tamperelaiselle se hyvä uutinen: Tampereella kaukolämpö on suurista kaupungeista yksi halvimmista. Ja vaikka energia-asioissa ennustaminen on usein vaikeaa, niin uskallan luvata, että edullisena se pysyy tulevaisuudessakin.  

Raaka-aine ratkaisee  

Tämä johtuu siitä, että Tampereella lämpöä ja sähköä tehdään pääasiassa uusiutuvilla energialähteillä. Vuoden 2022 loppupuolella valmistuvan Naistenlahti 3 -voimalaitoksen tärkein yksittäinen raaka-aine on kotimainen biomassa, jonka hintaan maailman markkinoiden myllerrykset eivät vaikuta. Ja kun raaka-aineen – suomalaisen hakkuujätteen ja puuteollisuuden ylijäämän – hinta on vakaa, pysyy energian hinta asiakkaalle niin ikään vakaana.  

Kun samaan aikaan sähkön hinta on noussut moninkertaiseksi verrattuna muutaman vuoden takaiseen tasoon, ei maalämpö investointina enää näyttäydykään niin edullisena. Itse asiassa Tampereella se on usein kalliimpaa kuin kaukolämpö. Erityisesti taloyhtiöiden kannattaa tarkistaa kannattavuuslaskelmansa eri vaihtoehdoilla: vain yhden prosentin muutos tai väärä arvio energianhinnoissa, voi johtaa satojentuhansien vääristymään.

Hiilineutraalius nurkan takana  

Oma lukunsa on tietysti energiaratkaisun ilmastovaikutukset. Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna tamperelainen kaukolämpöasiakas voi nukkua yönsä rauhallisin mielin: tänä vuonna valmistuva Naistenlahti 3 -biovoimalaitos vähentää Tampereen Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöjä 55 % ja koko Tampereenkin päästöjä peräti 20 %. Se on saman verran kuin kaupungin henkilöautoliikenteen päästöt.  

Hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin kehitetään yhä kiihtyvällä tahdilla ratkaisuja. Tampereen Energiakin on mukana pilottihankkeissa, kuten suunnitteilla olevassa Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidin hyötykäytössä. Hankkeen toteutuessa Tammervoiman tontilla tuotetaan hiilidioksidin avulla uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä liikennepolttoaineeksi. Nämä ratkaisut ovat avaintekijöitä myös suuressa tavoitteessamme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Siihen ei mene enää pitkään.  

Me uskomme kaukolämpöön. Uskomme, että tulevaisuuden kaupunkien energiaratkaisut perustuvat kaukolämpöverkkoon, johon voidaan ohjata uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön lisäksi vaikkapa hukkalämpöä, pienten paikallisten toimijoiden tai jopa kuluttajien tuottamaa energiaa. Näin koko termi ”kaukolämpö” kääntyykin päälaelleen. Kyseessä onkin päästötön lähituote – lähilämpö!