Taloyhtiön tilinpäätöksen tulkitseminen voi tuntua aluksi monimutkaiselta, mutta muutamalla nyrkkisäännöllä sen lukeminen ja taloyhtiön tulevaisuuden arviointi helpottuu. Näiden ohjeiden avulla pääset alkuun.

1. Tutustu toimintakertomukseen

Toimintakertomus täydentää tilinpäätöstä, sillä se antaa yleiskatsauksen taloyhtiön toiminnasta tilikauden aikana. Siitä selviävät muun muassa tehdyt remontit, tulevat korjaustarpeet ja muut olennaiset tapahtumat, jotka vaikuttavat taloyhtiön talouteen.

2. Tarkastele tuloslaskelmaa

Tuloslaskelmassa eritellään taloyhtiön tuotot ja hoitokulut tilikauden ajalta.

  • Tuotot = Taloyhtiön tulot, joita saadaan pääsääntöisesti yhtiövastikkeista.
  • Hoitokulut = Taloyhtiön arkisen toiminnan kulut, kuten kiinteistönhoito ja -huolto, lämmitys, vesi ja esimerkiksi isännöintiin kuluvat hallintokulut.

Tuottojen ja hoitokulujen erotuksesta muodostuu hoitokate. Se kertoo, jäikö taloyhtiölle ylijäämää vai alijäämää eli kattavatko tuotot taloyhtiön arjessa muodostuvat kustannukset. Asunto-osakeyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan tarjota asukkailleen parhaat mahdolliset asumisen olosuhteet. Koska voitoista maksetaan yhteisöveroa, taloyhtiöt pyrkivät yleensä siihen, ettei ylijäämää synny.

Tuloslaskelmaan kirjataan aina myös edellisen tilikauden luvut, minkä ansiosta tilikausia voi vertailla keskenään.

3. Analysoi tase

Tase antaa kuvan taloyhtiön varallisuudesta ja veloista tilinpäätöshetkellä. Tase jaetaan kahteen puoleen: vastaavaan ja vastattavaan. Molempien puolien loppusummien täytyy olla tismalleen yhtä suuret.

Vastaavaa-puolella näkyy taloyhtiön varallisuus. Se jaetaan edelleen pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin.

  • Pysyvät vastaavat ovat sellaista varallisuutta, joka tuottaa taloyhtiölle pysyvää, pitkäaikaista tuloa. Esimerkiksi asuinrakennukset tuottavat taloyhtiölle jatkuvasti tuloa vastikkeiden muodossa. Pysyvää varallisuutta ovat myös kiinteistöihin kuuluvat laitteet, kuten lämmitysjärjestelmä.
  • Vaihtuvat vastaavat ovat taloyhtiön saamisia ja pankkitileillä olevia varoja.

Vastattavaa-puolella eritellään se, miten varallisuus on rahoitettu.

Esimerkki! Jos taloyhtiö modernisoi lämmönjakokeskuksen lainarahalla, vastattavaa-puolelle kirjataan hankintaa varten nostetun lainan summa. Sama summa merkitään myös vastaavaa-puolelle koneisiin ja kalustoon, jossa summa viittaa lämmönjakokeskuksen hankintahintaan.

4. Huomioi lainojen määrä ja korko

Tarkista lainojen kokonaismäärä ja korot, sillä ne vaikuttavat vastikkeiden suuruuteen ja taloyhtiön kykyyn selviytyä tulevista korjaushankkeista. Niihin kannattaa kiinnittää huomiota etenkin silloin, jos taloyhtiön suunnitelmissa on energiaremontti.

5. Lämmitys ja sen vaikutus taloyhtiön talouteen

Lämmityskustannukset muodostavat usein merkittävän osan taloyhtiön hoitokuluista, joten niistä kertova rivi saattaa pompata silmään. Siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota varsinkin silloin, jos toteutuneet kustannukset ovat olleet suuremmat kuin talousarviossa. Yleensä syy löytyy ennakoitua kylmemmästä talvesta, mutta joskus taustalta voi löytyä tehottomasti toimiva lämmönvaihdin.

Lämmityskuluihin vaikuttaa luonnollisesti lämmitysjärjestelmä. Esimerkiksi maalämpöpumppu käyttää sähköä, ja sen energiakulut voivat vaihdella paljonkin riippuen siitä, miten kylmä talvi on ollut ja miten sähkön hinta on viime aikoina kehittynyt.

Yhtiökokous onkin hyvä paikka ottaa puheeksi myös erilaiset energiatehokkuustoimenpiteet, sillä pitkällä tähtäimellä ne ovat helpoin tapa vaikuttaa lämmityskuluihin.

Osakkaan muistilista

Osallistu yhtiökokouksiin: Aktiivinen osallistuminen yhtiökokouksiin ja taloyhtiön päätöksentekoon auttaa ymmärtämään, miten taloudelliset päätökset tehdään ja miten ne vaikuttavat taloyhtiön tulevaisuuteen. Samalla varmistat, että taloyhtiön päätökset heijastavat asukkaiden toiveita ja tarpeita.

Vertaile tilikausia: Vertaamalla nykyistä tilinpäätöstä aiempiin vuosiin saat käsityksen taloyhtiön talouden kehityssuunnasta.

Tutustu taloyhtiönne lämmitykseen: Yleensä paras lämmitys on se, jonka olemassaoloa ei edes huomaa. Arjen itsestäänselvyyden taustalta voi löytyä kuitenkin paljonkin eroja riippuen lämmitysjärjestelmästä ja taloyhtiön sijainnista. Lämmitys voi olla myös osoitus taloyhtiön vastuullisuudesta ja sijoitus asunnon arvon parantamiseen.