Keskivertosuomalaisen kotitalouden ilmastovaikutuksista jopa kolmannes tulee asumisesta ja niistä edelleen puolet muodostuu kodin lämmittämisestä. Yhä useampi asukas kiinnittääkin huomiota paitsi omaan toimintaansa myös taloyhtiön tekemiin ympäristötekoihin. Taloyhtiön tekemät vastuulliset valinnat voivat parhaimmillaan parantaa myös asunnon jälleenmyyntiarvoa sekä myyntinopeutta.

Energiaremontti onkin hyvä hetki tarkastella myös erilaisten lämmitysjärjestelmien vastuullisuutta, sillä niissä on eroja. Parhaassa tapauksessa omasta lämmitysratkaisusta muodostuu hiilinielu, joka päästöjen aiheuttamisen sijaan sitoo niitä itseensä!

Sijainnin merkitys on suuri

Toisin kuin usein ajatellaan, kaikista lämmitysmuodoista syntyy päästöjä. Vaikka päästöjä ei syntyisi lämmöntuotannosta, siihen tarvittavan laitteiston valmistaminen kuormittaa ilmastoa. Maalämmön kohdalla on tärkeää huomioida myös se, että koska järjestelmä käyttää myös sähköä, taloyhtiön sähkösopimus ja ostetun sähkön alkuperä vaikuttavat päästöihin.

Siinä missä maalämmön päästöt riippuvat valitusta sähkösopimuksesta, myös kaukolämmön päästöissä on eroja. Kaukolämpö on paikallinen tuote, ja eri alueilla se tuotetaan erilaisilla energianlähteillä. Tampereella kaukolämpöä tuotetaan esimerkiksi tuulivoimalla, datasalien hukkalämmöillä ja metsäteollisuudesta ylijääneellä puulla, joka hankitaan pääsääntöisesti Pirkanmaalta.

Tulevaisuudessa kaukolämpö toimii hiilinieluna

Jo nyt Tampereen Energia tuottaa ison osan kaukolämmöstä hiilineutraalisti. Tulevaisuudessa käyttöön otetaan teknologia, jonka ansiosta kaukolämpö muuttuu hiilinegatiiviseksi eli se poistaa ilmakehästä hiilidioksidia enemmän kuin sitä syntyy.

Kaukolämmön hiilinegatiivisuus perustuu siihen, että puuperäisen bioenergian poltosta syntyvä hiilidioksidi otetaan voimalaitoksesta talteen ja varastoidaan hiilivarastoihin. Samaan aikaan energiantuotannossa käytettyjen puiden tilalle kasvaa uusia puita, jotka niin ikään sitovat hiiltä itseensä.

Hiilinegatiivisuus on tällä tavalla mahdollinen vain bioenergiaan pohjautuvalla kaukolämmöllä.

Näin lämmitys muuttuu hiilinegatiiviseksi

Ilmastotiekarttamme näyttää suuntaviivat kohti hiilinegatiivista kaukolämpöä.

Kaukolämpö taloyhtiössä

Lue lisää tamperelaisesta kaukolämmöstä sekä tutustu energiansäästövinkkeihin.