Kansainvälisesti tarkasteltuna energiasektori on yksi eniten saastuttavista toimialoista, ja paheksuvien katseiden kohteena myös Dubain ilmastokokouksessa. Suomessa tilanne on kuitenkin toinen, kun yhä useampi energia-alan yritys kääntää tuotantonsa hiilineutraaliksi ja lopulta hiilinegatiiviseksi. Yksi yrityksistä on Tampereen Energia.

Kaiken kaikkiaan yritys on investoinut Tampereen vihreään siirtymään yli 400 miljoonaa euroa viimeisen 10 vuoden aikana.

– Tavoitteemme on kolmiportainen. Ensimmäinen askel oli vähähiilisyys, jonka myötä luovuimme suurimmasta osasta fossiilista polttoaineista. Toinen askel on hiilineutraalius, jolloin viimeisetkin fossiiliset vaihtuvat tuulivoimalla tuotettuun sähköön ja biomassaan. Kolmas ja viimeinen askel on hiilinegatiivisuus, eli teknisten hiilinielujen käyttöönotto, kertoo Tampereen Energian projektitoiminnan päällikkö Erkki Suvilampi.

Hiilineutraali lämmitys sai sinetin tuoreessa hallituksen kokouksessa

Tampereen Energian ensimmäinen ilmastoaskel saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2023, kun Naistenlahden biovoimalaitos valmistui. Toinen askel puolestaan sai sinetin tuoreimmassa hallituksen kokouksessa, jossa tehtiin virallinen päätös uusista kaukolämpöä tuottavista sähkökattiloista ja lämpövarastosta.

– Yrityksillä ja valtioilla on paljon visioita ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen, ja niihin liittyy myös paljon skeptisyyttä. Nyt tekemämme investointipäätöksen myötä hiilineutraalius ei ole meillä enää pelkkä visio, vaan se on kattiloiden asentamista vaille saavutettu, kertoo Erkki Suvilampi.

– Lähdimme tähän projektiin vuonna 2010, jolloin fossiilisten polttoaineiden osuus tuotannostamme oli noin 95 %. Kun sähkökattila ja lämpövarasto saadaan käyttöön vuoden 2025 aikana osuus tippuu kolmeen prosenttiin. Tavoitteemme hiilineutraalista energiantuotannosta on täysin aikataulussaan eli vuoteen 2030 mennessä tamperelaiset kaukolämpökodit ja -yritykset lämpiävät hiilineutraalisti, Energiamarkkinoiden johtaja Jukka Joronen toteaa.

Jorosen mukaan hiilinegatiivisuuskaan ei ole kaukainen visio, sillä tekniset valmiudet siihen ovat jo olemassa. Heti kun hiilidioksidin talteenotto on taloudellisesti kannattavaa, Tampereen Energia on valmis investoimaan.

– Ratkaisu voisi olla esimerkiksi nykyisen päästökauppajärjestelmän tyylinen kokonaisuus, jossa negatiivisista päästöistä saisi hyvityksen. Hiilinegatiivisuus voi kehittyä myös markkinavetoisesti, kun yritykset haluavat kompensoida päästöjään ostamalla päästövähenemiä esimerkiksi meiltä energiayhtiöiltä.

Suomi on vihreän lämmittämisen mallimaa, josta voitaisiin ottaa oppia esimerkiksi Keski-Euroopassa

Suomalaisen energia-alan onnistumisen salaisuus piilee kaukolämpöverkossa. Joustava ja eri tuotantomuodoille avoin järjestelmä mahdollisti vihreän siirtymän tavalla, joka ei muuten olisi ollut mahdollinen.

– Emme me ole tehneet mitään ihmetemppuja. Olemme lisänneet uusiutuvia ja päästöttömiä energialähteitä pikkuhiljaa ja johdonmukaisesti. Kaukolämpökodeille se tarkoittaa sitä, että heidän lämmitysmuotonsa hiilijalanjälki pienenee ilman, että heidän tarvitsee tehdä itse mitään, Erkki Suvilampi kertaa Tampereen matkaa.

Jukka Jorosen mukaan kaukolämpöverkko voisi olla ratkaisu päästöjen leikkaamiseen myös muualla maailmassa. 

– Jos esimerkiksi Keski-Eurooppaan rakennettaisiin enemmän kaukolämpöverkkoja, siellä syntyvät teollisuuden hukkalämmöt saataisiin hyötykäyttöön. Samalla se mahdollistaisi vetytalouden käyttöönoton. Biomassaa siellä ei ole riittävästi, mutta offshore-tuulivoimassa on potentiaalia. Tampereen Energian ilmastotoimet ovat pienentäneet päästöjä kaksi kertaa Tampereen alueen liikenteen aiheuttamien päästöjen verran. Puhutaan siis merkittävistä vähennyksistä.

Tampereen Energian 2. sähkökattilakokonaisuus

  • Kaukolämpöteho 100 MW.
  • Rakentuu Lielahden voimalaitoksen yhteyteen.
  • Sisältää myös lämpövaraston, johon lämpöä voidaan tuottaa varastoon silloin, kun tuulivoimaa on saatavilla paljon ja sähkö on halpaa.
  • Valmistuu vuonna 2025.

Tutustu vihreän siirtymän investointeihimme