Tampereen Energian energiantuotannosta ja -jakelusta vastaava johtaja Paavo Knaapi on katsellut energia-alaa useista eri yhtiöistä ja rooleista käsin jo hyvän tovin. Energiatekniikan diplomi-insinööriopintojen väliin jäävät kesät hän työskenteli Fortumilla ja Lahti Energialla. Valmistumisen jälkeen hän suuntasi Jyväskylään, jossa oli toteuttamassa muun muassa kokonaan uuden alueen kaukolämpötoiminnan käynnistämistä. Viimeiset 10 vuotta Paavo on viettänyt Tampereen Energialla, joista viimeiset neljä vuotta vastannut Energia-yksikön toiminnasta. Syksyllä 2023 hän aloitti myös hyötyvoimalaitos Tammervoiman toimitusjohtajana.

– Mahdollisuuksia on ollut aina olemassa ja on mielestäni edelleen kaikille, jotka haluavat tehtäväkenttäänsä jollain tapaa laajentaa. Pitää olla aktiivinen ja kertoa, jos haluaa jotain uutta. Toki myös hyvää tuuria tarvitaan välillä, mutta oma aktiivisuus on tärkeintä. Kannattaa siis sanoa ääneen, jos haluaa uusia asioita urallaan, Paavo pohdiskelee.

Mielenkiintoinen urakehitys ja uudet haasteet ovatkin syitä sille, miksi Paavo on viihtynyt Tampereen Energialla. Totta kai siihen ovat vaikuttaneet myös työpaikan ilmapiiri ja ympärillä olevat kollegat.

– Yksin näitä hommia ei kukaan tee, vaan meillä on loistava porukka monen eri alan ammattilaisia.

”Uudistuminen on elinehtomme”

Energia-yksikön johtajana Paavo seuraa lähietäisyydeltä sekä yhtiön päivittäistä tekemistä että kurkottaa pitkälle tulevaisuuteen.  

– Tärkein tehtäväni on varmistaa, että meillä on jatkuvasti parhaat valmiudet toteuttaa perustehtäväämme, eli tuottaa ja jaella kaukolämpöä sekä jäähdytystä. Energia-yksikön vastuulla ovat myös isot strategiset investointimme, joilla tähtäämme hiilineutraaliuteen ja joiden avulla muutamme maailmaa. Saman päivän aikana pöydälläni voikin olla strategista suunnittelua, mutta myös pienempien operatiivisten asioiden pähkäilyä, Paavo kertoo.

Tehtäväkenttä on siis moninainen ja mielenkiintoinen, mutta helpolla se ei tekijäänsä päästä. Ja juuri siinä piilee työn suola.

– Tykkään työni haastavuudesta. Esimerkiksi isoihin projekteihin voi liittyä erilaisia riskejä, taloudellisia ja teknisiä. Olemme jatkuvassa muutoksessa ja uudistuminen on elinehtomme, joten tämänkin saralla haasteita varmasti piisaa jatkossakin.

Oivalluksia johtajuudesta

Jotta Paavon alleviivaama muutos on mahdollinen, sen taakse tarvitaan sitoutunut ja yhteisistä tavoitteista innostunut joukko. Koko Energia-yksikön esihenkilöjoukko onkin viime aikoina hakenut lisää oppia moderniin ja ihmislähtöiseen johtamiseen

– Ihmisten johtaminen on loppujen lopuksi kaikista tärkein asia ja siihen pystyn omassa roolissani vaikuttamaan. Viimeisin oivalluksekseni on se, että kannattaa aina panostaa eniten siihen, että mahdollistetaan ison joukon kehittyminen ja parhaat edellytykset hoitaa omat roolit. Jos jokainen pystyy tekemään esimerkiksi viisi prosenttia paremmin ja järkevämmin oman roolinsa, on vaikutus valtava, kun tarkastellaan isoa kokonaisuutta, Paavo toteaa ja listaa konkreettisia keinoja:

– Tähän vaikuttavat esimerkiksi tarkoituksenmukaiset henkilökohtaiset tavoitteet, palaute työstä sekä oman roolin ja oman tiimin merkityksen ymmärtäminen osana koko yritystä.

Juuri näissä seikoissa yritykset voivat löytää keinoja erottautua ja saavuttaa kilpailuetua – myös saman toimialan sisällä.

– Perusasiat ovat monessa paikassa aivan samoja, mutta tekemisen ja johtamisen prosesseja pystyy kehittämään, kun ottaa parhaat käytännöt mukaan ja karsii huonot pois, Paavo toteaa.

Ja tokihan yksi erottava tekijä on myös yrityksen strategia. Kun Paavolta kysyy, minkälainen Tampereen Energia on yrityksenä, ensimmäisenä mieleen tulevat yrityksen missio ja visio, jotka tekevät yrityksestä merkityksellisen paikan tehdä töitä.

– Ilmastonmuutosta ei ihan jokaisessa firmassa pysäytetä.